Archiv seminářů Komory

Dlouhodobý majetek, zásoby, pohledávky, rezervy, výnosy – výklad platných účetních předpisů

Termín: 18. 1. 2023 - 19. 1. 2023
Termín — bližší informace 8:00 - 12:00
Místo konání:
Online
Cena: 2072 Kč (2590 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 8 hodin

Spojení

ONLINE FORMA

Lektoři

Ing. Zatylnyjová Lenka

Program

• Co je dlouhodobý majetek, pořízení majetku, účetní odpisy, vyřazení, evidence
• Definice zásob, způsoby pořízení zásob, účtování, ocenění
• Definice pohledávek, typy pohledávek, ocenění pohledávek (účetní opravné položky k pohledávkám)
• Účetní vymezení rezerv, příklady účetních rezerv a postupů účtování při jejich tvorbě
• Definice výnosů, členění, časové rozlišení výnosů

Pořádá: PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o.

 

***ceny jsou uvedeny s DPH***

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Tereza Vaňharová, DiS.

Tel.: +420 739 428 058, e-mail  tereza.vanharova@profima.cz

Skočit na začátek