Archiv seminářů Komory

English Club KCÚ

Termín: 13. 1. 2023
Termín — bližší informace 8:45 - 9:45
Místo konání:
Online
Cena: ×
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 0 hodin

Spojení

ONLINE FORMA

Lektoři

Mgr. Marcela Svatková

Program

1. lekce (13.1.2023):

Profesní část: Dlouhodobý majetek/ Fixed assets

Jazyková část: přítomné časy

2. lekce (27.1.2023):

Profesní část: zásoba/ Stocks

Jazyková část: minulé časy (past simple, continuous)

3. lekce (10.2.2023):

Profesní část: DPPO, různé typy společností / Enquity

Jazyková část: budoucí čas 

4. lekce (3.3.2023):

Profesní část: daňová správa/ Tax administration

Jazyková část: trpný rod

5. lekce (10.3.2023):

Profesní část: Rozvaha, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení/ balance sheet/control statement/EC sales list

Souhrnné opakování 1.-4. lekce

6. lekce (31.3.2023):

Profesní část: DPFO, politika zaměstnanosti 

Jazyková část: způsobová slovesa

7. lekce (14.4.2023):

Profesní část: DPH/VAT

Jazyková část: podmínkové věty

8. lekce (21.4.2023):

Profesní část: malé daně/small taxes

Jazyková část: vztažné věty

9. lekce (5.5.2023):

Profesní část: kapitál, srážková daň /capital, witholding tax

Jazyková část: slovesa s ing a to + infinitiv 

10. lekce (26.5.2023):

Souhrnné opakování

 

Tento kurz je určen pro pracovníky v oblasti účetnictví, obchodu a vedení firmy, kteří potřebují komunikovat s klienty, kolegy či úředníky v anglickém jazyce. Cílem kurzu je zaměřit se na procvičení profesní slovní zásoby a její uvedení do praxe a zároveň zopakovat anglickou gramatiku. Vhodná vstupní úroveň jazyka je B1. Setkání budou prokládána zajímavými aktuálními tématy k diskuzi.

Po uskutečnění první lekce bude rozeslání dotazník k projevení zájmu o pokračování. Termíny pro další lekce jsou již lektorkou navrženy a stačí tedy dostatečný počet zájemců o realizaci. Součástí testovacího měsíce je otestování tzv. „výzev“, které lektorka rozesílá zájemcům mailem pro samostudium (zadání + následné rozeslání řešení). Přihlášením na tento kurz vyjadřujete souhlas s předáním vaší mailové adresy lektorce pro účely rozesílání „výzvy“ v průběhu ledna. Pokud si předání mailu nepřejete, uveďte to, prosím, do poznámky a „výzvy“ vám nebudou zasílány.

Kancelář KCÚ je připravena řešit i vyšší úrovně AJ, rovněž stejný projekt spustit pro NJ. Vše se odvíjí od zájmů nás – členů.

 

Lednové lekce jsou pro členy KCÚ zcela zdarma, další cena se bude odvíjet od zájmu a počtu účastníků. Přihláškou tedy potvrzujete účast pouze na bezplatných lekcích.

 

Přihlášky pro první lekci jsou již uzavřeny.

 

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.

Skočit na začátek