Archiv seminářů Komory

Odpovědnost statutárních orgánů obchodních společností a péče řádného hospodáře

Termín: 31. 3. 2023
Termín — bližší informace 9:00 - 12:30
Místo konání:
Online
Cena: 2061 Kč (2290 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 3,5 hodin

Spojení

Online forma

Lektoři

Mgr. Vladimír Polách (advokát se specializací na oblast řešení obchodních sporů, včetně obrany práv managementu v civilních, trestních a insolvenčních řízeních)

Program

• zákonné předpoklady odpovědnosti statutárních orgánů,
• požadavek loajality kladený zákonem a soudní judikaturou na statutární orgány,
• odpovědnost za škodu a její rozsah,
• soudní judikatura k otázce péče řádného hospodáře, včetně rozhodovací praxe Nejvyššího soudu,
• může za statutární orgán převzít odpovědnost valná hromada formou pokynu akcionáře?,
• exkurz do insolvenčního a trestního práva.

 

Seminář je určen všem, kteří vykonávají funkci jednatele či člena představenstva obchodní
společnosti, anebo jsou podnikovými právníky či dalšími zaměstnanci poskytujícími právní,
ekonomickou či jinou odbornou podporu managementu v rámci jeho rozhodování a realizace
obchodních rozhodnutí tak, aby byl naplněn zákonný požadavek „péče řádného hospodáře“, což v
případě jeho porušení může vést ke vzniku majetkové či osobní odpovědnosti dotčených statuárních
orgánů.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde.

 

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Do 5 pracovních dnů (včetně) po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

 

***ceny jsou uvedeny bez DPH***

Skočit na začátek