Archiv seminářů Komory

DPH – procvičovací kurz pro mírně pokročilé až pokročilé plátce

Termín: 1. 8. 2023 - 3. 8. 2023
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00
Místo konání:
Online
Cena: 7191 Kč (7990 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 15 hodin

Spojení

Online forma

Lektoři

Ing. Marika Voženílková (specialistka na DPH)

Program

• co je předmětem daně, co není a proč,
• pojmy a jejich opora ve Směrnici, vysvětlení a praktické dopady,
• registrace plátce nejen po překročení limitní hranice, výpočet obratu, dobrovolná registrace plátce,
• registrace identifikované osoby dobrovolné a povinné a povinnosti,
• zdanitelná plnění v tuzemsku (zboží, služby, právní fikce, výpočet daně, základ daně, sazby, DUZP…),
• dodání zboží a pořízení zboží z jiného členského státu (dokazování před správcem daně, aplikace judikatury, třístranný obchod, daňové přiznání, souhrnné hlášení, kontrolní hlášení…),
• dodání zboží na dálku, nové povinnosti e-shopů a provozovatelů elektronických platebních portálů, registrace, právní fikce dvojího dodání atd.,
• přeshraniční služby (místo plnění, registrace, daňové přiznání, souhrnné hlášení, kontrolní hlášení, příklady),
• vývoz zboží (příklady, dokazování osvobození, zajištění přepravy a judikatura…),
• služby vázané na dovoz a vývoz (aplikace judikatury, příklady),
• služby osvobozené bez nároku na odpočet daně,
• nemovitosti, stavebnictví komplexně,
• problematika nároku na odpočet daně (dokazování, korekční mechanismy, judikatura…),
• správa daně ( rušení registrace, nespolehlivý plátce, ručení za daň).

 

Kurz je určen mírně pokročilým plátcům, účetním a ekonomickým pracovníkům, kteří využijí možnosti projít celým zákonem srozumitelně, tzn. vysvětlit smysl jednotlivých ustanovení zákona a doložit příklady v různých situacích plátce.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde.

 

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Do 5 pracovních dnů (včetně) po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

 

***ceny jsou uvedeny bez DPH***

Skočit na začátek