Archiv seminářů Komory

Náklady a výnosy – účetní a daňový pohled

Termín: 1. 11. 2023
Termín — bližší informace 9:00 - 16:00
Místo konání: Online
Účastníci obdrží prolink
Cena: 2445 Kč (2690 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 6 hodin

Spojení

Online forma

Lektoři

Ing. Petr Kout, CSc.

Program

• účtování na jednotlivé syntetické účty,
• časové rozlišení nákladů a výnosů,
• rozdíly mezi účetním a zdaňovacím obdobím,
• problematika spojených osob,
• náklady, které se neuznávají za daňové,
• daňové výdaje, které nejsou účetním nákladem,
• výnosy, které se nezdaňují,
• analýza jednotlivých nákladových a výnosových účtů z pohledu daně z příjmů,
• nejčastější účetní a daňové chyby v posuzování nákladů a výnosů – například účtování daní, oprav, technického zhodnocení, mank a škod, sankcí apod.),
• aktuální změny.

Odpovědi na dotazy.

 

Seminář je určen finančním manažerům, podnikatelům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde.

 

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Do 5 pracovních dnů (včetně) po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

 

***ceny jsou uvedeny bez DPH***

Skočit na začátek