Archiv seminářů Komory

Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku 2024

Termín: 8. 11. 2023
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00
Místo konání: Online
Účastníci obdrží prolink
Cena: 2173 Kč (2390 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 5 hodin

Spojení

Online forma

Lektoři

RNDr. Ivan Brychta

Program

• vymezení hmotného a nehmotného majetku (dlouhodobý, drobný, rozdílné hranice v účetním a daňovém pojetí, technické zhodnocení daňově a účetně, změněné hranice pro hmotný movitý majetek a pro technické zhodnocení),
• vstupní cena a její stanovení (pro účely daňové i účetní, vyvolaná investice a další),
• účetní odpisy (zásady pro účetní odpisování, komponentní odpisy, metoda zbytkové hodnoty a další způsoby odpisování, odpisový plán),
• daňové odpisy hmotného majetku (vymezení odpisovatele, odpisovaný a neodpisovaný majetek, rovnoměrně a zrychlené odpisy a jejich srovnání, mimořádné odpisy, další možnosti odpisování vč. odpisů při technickém zhodnocení),
• nehmotný majetek (možné způsoby odpisování, odpis v případě technického zhodnocení),
• daňové odpisy ve speciálních případech (při pozbytí majetku, případy pokračování v odpisování, odpisy při zvýšení spoluvlastnických podílů, pro technické zhodnocení provedené ekonomickým uživatelem, a další),
• další související problematika (např. zůstatková cena a její daňový režim, zásady tvorby rezervy na opravy majetku a další).

Odpovědi na dotazy.

 

Seminář je určen pro pracovníky oddělení evidence majetku, pro ekonomy, účetní, daňové poradce, podnikatele a další osoby, které v rámci své podnikatelské činnosti používají odpisovaný majetek a mají zájem se seznámit se všemi možnostmi, ale i úskalími, které daňové a účetní zákony pro majetek a jeho odpisování přinášejí, a to v aktuální podobě pro rok 2023.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde.

 

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Do 5 pracovních dnů (včetně) po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

 

***ceny jsou uvedeny bez DPH***

Skočit na začátek