Archiv seminářů Komory

5. KLUBOVÝ VEČER PRO ČLENY KOMORY CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH

Termín: 19.10.2006
Termín — bližší informace 19.10.2006 (Čt); 15:30-20:00
Místo konání:
Praha
Cena: 970 Kč (1180 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 0 hodin

Souhrn legislativních změn z oblasti daňové i účetní pro nestátní neziskový sektor, seznámení s v praxi problematickými aspekty, upozornění na problematiku ukončování účetního, to vše bude obsahem přednášky pod vedením daňové poradkyně a auditorky společnosti AD AUDIT s.r.o. ing. Heleny Vorbové.

Z hlavních témat vybíráme:

Přednáška je určena pro pracovníky občanských sdružení, nadací a nadačních fondů, obecně prospěšných společností, zájmových sdružení právnických osob, politických stran a hnutí, církví a náboženských společností a jiných účetních jednotek, které nebyly zřízeny za účelem podnikání.

  • aktuální právní úprava účetnictví neziskových subjektů,
  • vyhláška č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
  • komentář k některým položkám rozvahy a výkazu a zisků a ztráty,
  • používané účetní metody,
  • české účetní standardy pro neziskové subjekty,
  • vybrané postupy účtování o majetku, o poskytnutých a přijatých darech, dotacích, opravných položkách, zákonných rezervách, účtování o vlastních zdrojích - vlastní jmění a fondy,
  • aplikace zákona o daních z příjmů u neziskových organizací,
  • řešení dotazů posluchačů.

ŠKOLENÍ JE ZAHRNUTO DO SYSTÉMU KONTINUÁLNÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ROZSAHU 4 HODIN.

Místo konání:

Budova K-CENTRUM, Senovážné náměstí 23, Praha 1, zasedací místnost č. 201, 2. patro budovy D.

Doprava: Tramvají č. 3, 9, 14 nebo 24 do zastávky Jindřišská, jedna stanice od Václavského náměstí ve směru na hlavní nádraží.

Zvýhodněné vložné pro člena Komory certifikovaných účetních činí: 970 Kč včetně 19 % DPH.

Zvýhodněné vložné pro účastníka v systému certifikace registrovaného Svazem účetních (nečleny KCÚ) činí: 1 180 Kč včetně 19 % DPH.

Ostatní veřejnost se může zúčastnit za vložné ve výši: 1 480 Kč včetně 19 % DPH.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na telefonních číslech 224 041 018, 019, případně zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek