Archiv seminářů Komory

Základy daně z příjmů právnických osob

Termín: 29. 1. 2024 - 30. 1. 2024
Termín — bližší informace 9:00 - 15:30
Místo konání: Praha
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
Cena: 4580 Kč (4980 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 12 hodin

Spojení

Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3

Lektoři

Ing. Jaroslav Veselka - certifikovaný účetní, daňový poradce

Program

  • daňový domicil, daňový rezident a daňový nerezident,
  • vymezení smluv o zamezení dvojího zdanění, vztah k zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
  • předmět daně,
  • osvobození od daně,
  • transformace výsledku hospodaření na základ daně,
  • položky snižující základ daně,
  • výpočet daně a stanovení daně,
  • správa daně.

Cílem školení je výklad základů daně z příjmů právnických osob podle aktuálních daňových předpisů pro zdaňovací období roku 2023/2024. Obsahem bude rozbor problematiky dle zákona o daních z příjmů, mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění, Pokynu GFŘ D-59 a dalších souvisejících právních norem.

Poznámky:

***ceny jsou uvedeny s DPH***

Bude-li seminář on-line, vložné bude upraveno.

 

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.

Skočit na začátek