Archiv seminářů Komory

DPH v roce 2024 – speciálka

Termín: 29. 1. 2024 - 30. 1. 2024
Termín — bližší informace 9:00 - 16:00
Místo konání: Online
Účastníci obdrží prolink
Cena: 4941 Kč (5490 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 12 hodin

Spojení

Online forma

Lektoři

Ing. Václav Benda (lektor a specialista na DPH)

Program

• základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
• vymezení základních pojmů,
• vymezení osob povinných k dani, obratu a podmínky pro jejich registraci v roce 2024,
• vymezení místa plnění při dodání zboží, při pořízení zboží z jiného členského státu a při dovozu zboží,
• vymezení místa plnění při poskytování služeb,
• zvláštní režim jednoho správního místa,
• jednoúčelové a víceúčelové poukazy (vouchery),
• vznik povinnosti přiznat daň a stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby v tuzemsku,
• vystavování daňových dokladů,
• stanovení základu daně, výpočet a zaokrouhlování vypočtené daně, opravu základu daně a výše daně, včetně vystavování příslušných dokladů,
• změny sazeb daně od 1. 1. 2024,
• osvobození od daně bez nároku na odpočet daně,
• uplatňování DPH u dodávek zboží mezi plátci z různých členských zemí EU,
• uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku a při obchodech se zbožím za použití elektronického rozhraní,
• osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu,
• pravidla pro uplatňování DPH u služeb mezi plátci z různých členských zemí,
• přiznávání daně při dovozu zboží ze třetích zemí,
• vývoz zboží a osvobození od daně při vývozu zboží a služeb vázaných na dovoz a vývoz zboží,
• uplatňování nároku na odpočet daně, včetně snížení nároku na odpočet při zrušení registrace,
• zvláštní režim, pro cestovní službu,
• zvláštní režim pro prodej použitého zboží, uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností,
• trvalé a dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění,
• správa DPH v tuzemsku,
• podávání daňových přiznání, kontrolních a souhrnných hlášení v roce 2024.

Odpovědi na dotazy.

 

Seminář je určen pro daňové poradce, auditory, účetní a pro další zkušené odborníky z oblasti uplatňování DPH.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde.

 

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Do 5 pracovních dnů (včetně) po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

 

***ceny jsou uvedeny bez DPH***

Skočit na začátek