Archiv seminářů Komory

E-shopy, zásilkové obchody, digitální platformy po zásadních změnách – účetně, daňově

Termín: 13. 2. 2024
Termín — bližší informace 9:00 - 13:30
Místo konání: Online
Účastníci obdrží prolink
Cena: 2241 Kč (2490 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4,5 hodin

Spojení

Online forma

Lektoři

Ing. Vladimír Zdražil (člen metodické rady Svazu účetních, specialista na přeshraniční obchod)

Program

• vymezení prodeje zboží na dálku a jeho zavedení do ZDPH od 1. 7. 2021,
• režim jednoho správního místa OSS (One Stop Shop), první zkušenosti,
• místo uskutečnění zdanitelného plnění u prodeje zboží na dálku,
• fakturace za prodané zboží v režimu prodeje zboží na dálku při využití režimu OSS,
• nastavení ekonomického systému a účtování prodejů v rámci prodeje zboží na dálku,
• časové souvislosti v DPH,
• účtování prodejů zboží na dálku,
• za jakých podmínek se e-shop může stát elektronickým rozhraním a naplnit, tak definici paragrafu 13a novely ZDPH týkající se elektronického rozhraní,
• prodeje přes e-shop se zahájením přepravy v jiném členském státu, další nestandardní situace (dropshipping ad.),
• elektronické rozhraní a jeho definice v ZDPH a v předpisech EU aneb kdy se e-shop stává elektronickým rozhraním pro potřeby DPH,
• elektronické rozhraní a domnělý dodavatel – popis situací, kdy se elektronické rozhraní stává domnělým dodavatelem a vstupuje pro potřeby vypořádání DPH do vztahu mezi prodejcem a zákazníkem,
• ukázka fungování typického elektronického rozhraní propojujícího prodejce a zákazníka s důrazem na modely fakturace a uplatňování DPH včetně účtování služeb poskytnutých elektronickým rozhraním prodejcům,
• nákupy zboží tuzemskými plátci na digitálních platformách – daňově, účetně,
• přijaté služby tuzemskými plátci na digitálních platformách – daňově, účetně.

Odpovědi na dotazy.

 

Seminář je určen finančním účetním, provozovatelům e-shopů, zásilkových a katalogových obchodů, provozovatelům e-commerce platforem včetně těch, co na nich prodávají, a také těch, co na nich kupují.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde.

 

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Do 5 pracovních dnů (včetně) po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

 

***ceny jsou uvedeny bez DPH***

SEMINÁŘ BYL ZRUŠEN.

Skočit na začátek