Archiv seminářů Komory

Uzavření účetnictví za rok 2023 krok za krokem vč. vypracování 2 daňových přiznání – zisk, ztráta

Termín: 13. 2. 2024
Termín — bližší informace 9:00 - 15:00
Místo konání: Praha
Senovážné náměstí 23
Cena: 2152 Kč (2152 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 6 hodin

Spojení

SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město

Lektoři

Hana Kovalíková (daňová a účetní poradkyně)

Program

• přehled dokumentů, které by měly účetním být k dispozici,
• kontrola účetnictví na základě kontrolních vazeb,
• opravy případných chyb,
• vazba na vnitropodnikové směrnice,
• uzávěrkové operace – účtování o zásobách variantou A a B, odpisy majetku, časové rozlišení nákladů a výnosů, dohadné položky, opravné položky, rezervy, kursové rozdíly, inventarizační rozdíly,
• zjištění výsledku hospodaření,
• výpočet daňové povinnosti a zaúčtování daňové povinnosti,
• uzavření účetnictví,
• otevření účetnictví na začátku dalšího období,
• zpracování daňového přiznání v případě zisku,
• zpracování daňového přiznání v případě ztráty,
• informace k povinným přílohám.

Odpovědi na dotazy.

 

Seminář je určen účetním a ekonomickým pracovníkům z podnikatelské sféry, Vhodné i pro ty, kteří ještě samostatně uzávěrku a závěrku podvojného účetnictví neprováděli. Tento seminář je převážně určen pro subjekty, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde.

 

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Do 5 pracovních dnů (včetně) po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

 

***ceny jsou uvedeny bez DPH***

Skočit na začátek