Archiv seminářů Komory

On-line LV. klubový večer: Aktuálně k dani z příjmů fyzických osob

Termín: 8. 2. 2024
Termín — bližší informace 17:00 - 19:00
Místo konání: Online
Účastníci obdrží prolink
Cena: ×
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 2 hodin

Spojení

Online forma

Lektoři

Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.

V letech 1991 až 2004 pracovala na Finančním ředitelství v Ostravě, v letech 2004 až 2014 učila daně na Katedře účetnictví Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava. Od roku 1994 se věnuje publikační a lektorské činnosti a od roku 2004 je daňovým poradcem. Působí ve společnosti Marytax s.r.o., je zkušebním komisařem Komory daňových poradců. V letech 2012 až 2021 byla členkou prezídia Komory daňových poradců, je vedoucí sekce fyzických osob při Odborném kolegiu Komory daňových poradců.

Program

Daň z příjmů fyzických osob

Na daňovou povinnost za rok 2023 mohou mít vliv i příjmy z darování, dědění či z věcných břemen a daňové povinnosti k dani z příjmů fyzických osob je třeba vzít v úvahu i v době, kdy probíhá pozůstalostní řízení. Další aktuální informace.

Osnova přednášky

  • Darování (vzájemné obdarování, odvolání daru, darování z pohledu příjemce daru - předmět daně z příjmů, osvobozené příjmy, darovaný majetek využívaný k dosažení zdanitelných příjmů, ocenění nepeněžních darů, darování z pohledu dárce - poskytnutí daru jako výdaj, odpočty od základu daně ….)
  • Dědění a odkaz (ocenění majetku nabytého dědictvím, prodej majetku nabytého dědictvím, uplatnění zděděného majetku při samostatné činnosti, pronájem zděděného majetku, zděděný majetek ve spoluvlastnictví)
  • Věcná břemena (základní pojmy a vztahy, služebnost, reálná břemena, výměnek, věcná břemena s veřejnoprávním prvkem, úplatnost, oceňování věcných břemen, daň z příjmů ….)
  • Daňové přiznání v době pozůstalostního řízení
  • Oznamovací povinnost osvobozených příjmů
  • Aktuální informace, odpovědi na dotazy

 

Uzávěrka přihlášek pro včasné rozesílání Teams linku na připojení na on-line klubový večer je ve středu 07.02.2024 v 18 hodin.

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.

Skočit na začátek