Archiv seminářů Komory

Přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok 2023 (pravidla + příklady + případová studie)

Termín: 11. 3. 2024
Termín — bližší informace 9:00 - 16:00
Místo konání: Online
Účastníci obdrží prolink
Cena: 2601 Kč (2890 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 6 hodin

Spojení

Online forma

Lektoři

Ing. Miroslava Nebuželská (auditorka, členka Komory auditorů ČR, účetní expertka, poradkyně a školitelka v účetnictví a daních pro neziskové organizace)

Program

Shrnutí a procvičení postupů týkajících se daně z příjmů neziskové organizace a příprava a sestavení přiznání k dani z příjmů.

Shrnutí aktuální právní úpravy:
• definice veřejně prospěšného poplatníka,
• předmět daně z příjmů,
• osvobození od daně z příjmů,
• osvobození bezúplatných příjmů od daně z příjmů,
• práce s přijatými dary,
• snížení základu daně.

Řešení případové studie s údaji o výnosech a nákladech neziskové organizace (údaje z účetnictví). Ta bude společně řešena nejdříve formou přípravy podkladů pro DPPO, tedy sestavení podkladu, který je dostatečný pro doložení výpočtu daňové povinnosti. Následně budou vyplněny formuláře pro přiznání k DPPO.
Případová studie bude řešena pro různé druhy neziskových organizací.

Odpovědi na dotazy.

 

Seminář je určen finančním manažerům, účetním a dalším ekonomickým pracovníkům neziskových organizací, účetním firmám a samostatným účetním pracujícím pro neziskovou sféru, daňovým poradcům, auditorům.

Kurz je relevantní jak pro nestátní organizace, tedy spolky včetně svazů a jiných typů sdružení, sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní organizace a další organizace nezaložené za účelem podnikání, tak pro veřejnoprávní subjekty, tedy přesněji řečeno rozpočtové a příspěvkové organizace.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde.

 

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

 

***ceny jsou uvedeny bez DPH***

Skočit na začátek