Archiv seminářů Komory

Zatřiďování majetku a služeb podle statistických klasifikací z pohledu daní včetně praktických příkladů

Termín: 19. 4. 2024
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00
Místo konání: Online
Účastníci obdrží prolink
Cena: 2421 Kč (2690 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 5 hodin

Spojení

Online forma

Lektoři

RNDr. Ivan Brychta (daňový poradce)

Program

• základní charakteristiky klasifikací užívaných v daních (např. CZ-CC, CZ-CPA, CZ-NACE, HS/CN a další), vazby mezi nimi, metodika jejich použití, vztah k daňovým zákonům,
• použití klasifikací pro účely daně z příjmů, zejména pro zařazení majetku do daňových odpisových skupin pro daňové odpisování
• problematika zatřídění majetku ve vztahu k nemovitým věcem (co je a není součástí nemovité věci, vymezení samostatného majetku a souboru majetku, technického zhodnocení a odlišení od oprav a údržby majetku),
• novinky v oblasti majetku a jeho ocenění (připomenutí novinek v oblasti majetku, jeho ocenění, pořizování či odpisování v návaznosti na aktuální vývoj legislativy),
• použití klasifikací v zákoně o DPH (určení zboží a služeby podléhajících snížené sazbě DPH, vč. zdůraznění změn pro rok 2024, aplikace v přílohách zákona, využití klasifikací pro účely přenesené daňové povinnosti u tuzemských plnění),
• aplikace klasifikací v dalších daňových zákonech (daň z nemovitých věcí, daň silniční, spotřební a energetické daně, elektronická evidence tržeb).

Odpovědi na dotazy.

 

Seminář je určen pro pracovníky a referenty ekonomických a investičních útvarů, účetní podnikatelských i nepodnikatelských subjektů.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde.

 

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

 

***ceny jsou uvedeny bez DPH***

Skočit na začátek