Archiv seminářů Komory

Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu včetně praktických příkladů

Termín: 26. 4. 2024
Termín — bližší informace 9:00 - 13:30
Místo konání: Online
Účastníci obdrží prolink
Cena: 2331 Kč (2590 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4,5 hodin

Spojení

Online forma

Lektoři

RNDr. Ivan Brychta (daňový poradce)

Program

• vymezení mateřské a dceřiné společnosti v právních předpisech (občanské právo, zákon o obchodních korporacích, daňové a účetní předpisy),
• daňový pohled na náklady a výnosy mateřské společnosti ve vztahu k dceřiným společnostem a dceřiné společnosti ve vztahu k mateřské společnosti,
• postup zdaňování a účtování podílů na zisku a jiných výnosů ze vztahu matka – dcera,
• obchodní vztahy mezi mateřskou a dceřinou společností z pohledu daní (problematika spojených osob apod.),
• prodej podílu v dceřiné společnosti z pohledu zdanění (možnosti osvobození u matky),
• převody majetku z daňového hlediska – přeměny společností (fúze a rozdělení), převod obchodního závodu, výměna podílů (přenositelnost ztráty a další souvislosti),
• problematika přidružených osob v rámci pravidel proti vyhýbání se daňové povinnosti,
• vazby mezi mateřskou a dceřinou společností z pohledu zákona o DPH a ostatních daňových zákonů.

Odpovědi na dotazy.

 

Seminář je vhodný pro vedoucí pracovníky v ekonomické oblasti, finanční odborníky, daňové poradce, vedoucí účtáren, zejména pak v případech, kdy je společnost nějakým způsobem kapitálově propojena s jinou společností (tuzemskou či zahraniční).

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde.

 

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

 

***ceny jsou uvedeny bez DPH***

Skočit na začátek