Archiv seminářů Komory

Dlouhodobý majetek (OSS a jejich PO)

Termín: 14. 3. 2024
Termín — bližší informace 9:00 - 15:00
Místo konání: Praha
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
Cena: 3190 Kč (3190 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 5 hodin

Spojení

Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3

Lektoři

Ing. Alena Kochová - lektor akreditovaný MV ČR, spoluautorka reformy účetnictví státu

Program

 • kategorie dlouhodobého majetku (DNM, DDNM, DHM, DDHM, DFM),
 • pořízení dlouhodobého majetku - úplatného odpisovaného a neodpisovaného - příklady účtování vč. vazby na PAP,
 • technické zhodnocení dlouhodobého majetku (na vlastním i cizím majetku) a zachycení v účetnictví s vazbou na PAP,
 • právo stavby - příklady,
 • věcná břemena - na cizím i vlastním majetku - obraz v účetnictví,
 • odpisování dlouhodobého majetku - ČÚS 708 - obecná pravidla pro odpisování (ocenění majetku, "zbytková hodnota" - bod 4.11 standardu, názorné příklady zařazení majetku a následného odpisování, způsoby odpisování (rovnoměrný, výkonový, komponentní) vč. příkladů výpočtu, odpisy a technické zhodnocení (příklady výpočtů),
 • účtování odpisů při vyřazení dlouhodobého majetku bezúplatným převodem a likvidací,
 • bezúplatné převody dlouhodobého majetku a zachycení v účetnictví (mezi vybranými účetními jednotkami) a poskytovaného darem jiným než vybraným účetním jednotkám,
 • majetek určený k prodeji - přecenění na reálnou hodnotu (v evidenci majetku a účetnictví) - vazba na PAP,
 • směna - příklady,
 • škody a inventarizační rozdíly u dlouhodobého majetku - účetní zobrazení a skutková podstata,
 • informace o dlouhodobém majetku v příloze účetní závěrky.

Poznámky:

***ceny jsou uvedeny s DPH***

Bude-li seminář on-line, vložné bude upraveno.

 

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.

Skočit na začátek