Archiv seminářů Komory

Položky snižující základ daně fyzických a právnických osob

Termín: 8. 4. 2024
Termín — bližší informace 9:00 - 13:00
Místo konání: Praha
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
Cena: 2690 Kč (2890 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4 hodin

Spojení

Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3

Lektoři

RNDr. Ivan Brychta - daňový poradce

Program

  • pravidla pro uplatnění darů jako plnění snižujícího základ daně fyzických i právnických osob,
  • odpočet úroků na bytovou potřebu fyzických osob (základní předpoklady a podmínky pro aplikaci),
  • další nezdanitelné části základu daně fyzických osob (soukromé životní pojištění, spoření na penzi a další) a podmínky pro jejich aplikaci,
  • specifika uplatnění nezdanitelných částí základu daně u fyzických osob nerezidentů a v rámci zaměstnaneckého poměru,
  • snížení základu daně u vybraných neziskových právnických osob (veřejně prospěšných poplatníků), vč. postupu při porušení podmínek,
  • odpočitatelné položky na výzkum a vývoj (výše a podmínky aplikace),
  • odpočet na odborné vzdělávání (výše a podmínky pro uplatnění),
  • uplatnění daňové ztráty (podmínky aplikace, vzdání se uplatnění ztráty v budoucnosti).

Poznámky:

***ceny jsou uvedeny s DPH***

Bude-li seminář on-line, vložné bude upraveno.

 

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.

Skočit na začátek