Archiv seminářů Komory

PAP v příkladech pro pokročilé

Termín: 25. 4. 2024
Termín — bližší informace 9:00 - 15:00
Místo konání: Online
Účastníci obdrží prolink
Cena: 2990 Kč (2990 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 5 hodin

Spojení

Online forma

Lektoři

Ing. Alena Kochová - lektorka akreditovaná MV ČR, spoluautorka reformy účetnictví státu

Program

Prakticky zaměřený seminář s příklady účtování s vazbou na ČÚS 701-710 a vazbou na Pomocný analytický přehled v platném znění (tj. vazba na partnery aktiva a pasiva, partnery transakce, druhy pohybu).

Zejména budou probírány tyto oblasti: 

  • dlouhodobý majetek - nehmotný, hmotný (pořízení, zařazení, přesuny uvnitř organizace, technické zhodnocení, vyřazení),
  • dlouhodobý majetek - finanční – první a další sestavení části XIV,
  • zásoby,
  • pohledávky a závazky - včetně sledování veřejné zakázky, opravné položky k pohledávkám, časové rozlišení, rezervy,
  • finanční majetek,
  • náklady a výnosy,
  • diskuse.

Odborný seminář je určen zejména pro zaměstnance organizačních složek státu a jimi zřízených příspěvkových organizací, zaměstnance územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací působící zejména v oblasti zpracování Pomocného analytického přehledu na pokročilejší úrovni. Dále pak pro vedoucí ekonomických odborů vybraných účetních jednotek (organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace), auditorům, kontrolorům a účetním poradcům či metodikům.

Školení je vhodné pro pokročilé.

Poznámky:

***ceny jsou uvedeny s DPH***

 

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.

Skočit na začátek