Archiv seminářů Komory

4. KLUBOVÝ VEČER PRO ČLENY KOMORY CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH

Termín: 26.9.2006
Termín — bližší informace 26.9.2006 (Út); 15:30-20:00
Místo konání:
Praha
Cena: 780 Kč (990 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 0 hodin

S aktuální podobou úpravy písemností a s normou související (psaní adres, zkratek, značek, titulů, apod.), se změnami podle posledních úprav pravidel českého pravopisu a také s nejčastějšími chybami v písemném projevu Vás seznámí Mgr. Eva Macounová ze Státního těsnopisného ústavu.

"....přednáška nejenom pro účetní, ekonomy i management..."

Z hlavních témat vybíráme:

  • vybrané kapitoly z ČSN 01 6910,
  • úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem: zkratky, značky, akademické tituly, kalendářní data, časové údaje aj.,
  • psaní adres v dopisech a na obálkách podle čl. 4 Poštovních podmínek,
  • struktura obchodního dopisu (odvolací údaje, členění textu, odstavce, přílohy, rozdělovník, podepisování a razítkování),
  • psaní textů na papír bez předtisku (interní písemnosti - zprávy, příkazy, pozvánky aj.),
  • velikost a fonty písma, řádkování, bloková úprava, odstavce,
  • nejčastější chyby a omyly,
  • odpovědi na dotazy z praxe.

ŠKOLENÍ JE ZAHRNUTO DO SYSTÉMU KONTINUÁLNÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ROZSAHU 4 HODIN.

Místo konání:

K-CENTRUM, Senovážné náměstí 23, Praha 1, zasedací místnost č. 15, přízemí budovy C.

Zvýhodněné vložné pro člena Komory certifikovaných účetních činí: 780 Kč včetně 19 % DPH.

Zvýhodněné vložné pro účastníka v systému certifikace registrovaného Svazem účetních (nečleny KCÚ) činí: 990 Kč včetně 19 % DPH.

Ostatní veřejnost se může zúčastnit za vložné ve výši: 1 280 Kč včetně 19 % DPH.

Součástí vložného je občerstvení a podkladové materiály.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na telefonních číslech 224 041 018, 019, případně zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek