Archiv seminářů Komory

On-line: Jarní farma

Termín: 19. 5. 2024 - 21. 5. 2024
Termín — bližší informace od 10:30h dne 19. 05. 2024
Místo konání: Online
Účastníci obdrží prolink
Cena: 5000 Kč (5000 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 15 hodin

Spojení

Online forma

Lektoři

Ing. Marta Ženíškovápracovnice Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti nemocenského pojištění a pojistného zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných, která se podílí se na přípravě návrhů zákonů a výkladů k nim.

Mgr. Tomáš Červinkapracovník ve zdravotním pojištění, v současné době hlavní metodik ve Zdravotní pojišťovně Ministerstva vnitra.

Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, zkušební komisař KDP ČR a prezident Sdružení účetních a daňových poradců.

Ing. Lenka Dvořáková, místopředsedkyně výboru KCÚ, certifikovaná účetní, daňový poradce, členka Sekce účetnictví KDP ČR, Sekce daně z příjmu právnických osob KDP ČR.

Ing. Jaromír Hrazdira, předseda výboru KCÚ, účetní expert, daňový poradce, člen KDP ČR

Program

Tato Farma bude zaměřena primárně na fyzické osoby, poprvé budou lektory odborníci zaměření speciálně na zdravotní a sociální pojištění.

 

Neděle 19.05.2024 - Ing. Lenka Dvořáková, Ing. Jaromír Hrazdira

Pondělí 20.5.2024 - Ing. Marta Ženíšková, Mgr. Tomáš Červinka

Zdravotní a sociální pojištění 

 • Změny ve zdravotním pojištění v roce 2024
 • Stanovení vyměřovacího základu zaměstnance – odchylky ve stanovení vyměřovacího základu oproti sociálnímu zabezpečení a daňovému základu
 • Minimální vyměřovací základ: osoby, za které je plátcem pojistného stát, důležité osobní překážky na straně zaměstnance
 • Osoby, které se považují za zaměstnance pro účely zdravotního pojištění
  • Příjem ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů
  • Členové správních rad, dozorčích rad, osoby jmenované do funkce apod.
  • Osoby činné na základě dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti apod., odlišnosti oproti zaměstnání malého rozsahu
 • Oznamovací povinnost – přihlášení a odhlášení zaměstnanců u zdravotní pojišťovny v různých situacích – pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti, členové družstev, společníci a jednatelé společností s ručením omezeným, osoby, za které hradí pojistné i stát, atd.
 • Mezinárodní prvek ve veřejném zdravotním pojištění – migrace pojištěnců a plátců, koordinační nařízení EU, formulář A1, mezinárodní smlouvy, vyslání zaměstnanců, cizinci v ČR, osobní rozsah zdravotního pojištění, dlouhodobý pobyt v cizině, Lex Ukrajina
 • Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance – vyměřovací základ, sazba pojistného, splatnost pojistného, způsob odvodu pojistného, sankce
 • Další povinnosti zaměstnavatele – povinnost podat přehled o platbě pojistného, kontrola u zaměstnavatele
 • Odvod pojistného u OSVČ: přehled OSVČ, oznamovací povinnost, paušální daň
 • Vyúčtování pojistného, evidence pojištěnců
 • Aktuální informace, řešení modelových situací a praktických příkladů

Úterý 21.5.2024 9:00-17:00 hodin - Ing. Jiří Klíma

Daň z příjmů fyzických osob 2024

Rozbor daně z příjmů fyzických osob ve znění 2024, po změnách z konsolidačního balíčku, DIP apod.

 • Fyzická osoba rezident, nerezident – zákon, pokyny GFŘ, smlouvy o zamezení dvojímu zdanění
 • Předmět daně z příjmů FO - § 3, příjmy mimo předmět daně, nepeněžní příjmy, oceňování nepeněžního příjmu, vypořádání SJM
 • Osvobozené příjmy § 4 – prodej nemovitostí, bydlení, bytová potřeba § 4b, prodej movitých věcí, náhrady škody, prodej cenných papírů aj.
 • Osvobození bezúplatných příjmů § 4a, oznámení osvobozených příjmů § 38v, § 38w
 • Závislá činnost § 6 – pojmy zaměstnanec a zaměstnavatel ve smyslu daňovém, závislá činnost vs. podnikání, příjmy statutárů a společníků, fakturace statutárů do společnosti, příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí, 1 % vstupní ceny vozu, home office,
 • Zaměstnanecké benefity, osvobozené příjmy – příspěvky na rekreaci, sport, kulturu, školy a školky pro děti zaměstnanců, stravenkový paušál, příspěvky na životní pojištění, DIP
 • Dílčí základ daně § 7 – příjmy ze samostatné činnosti – paušální výdaje, stropy, obchodní majetek, daňová evidence, příjmy ze zahraničí, stálá provozovna
 • Paušální daň § 7a, § 2a – systém paušální daně, paušální režim vs. paušální daň, podmínky, oznamování, změny 2023
 • Dílčí základ daně z § 8 – kapitálové příjmy, úroky, podíly, dluhopisy, příjmy ze zahraničí
 • Příjmy z nájmu § 9 – nájem vs. podnikání, nájem a SJM, paušální a skutečné výdaje, stanovení vstupní ceny odpisovaného majetku, nájem vs. ubytování
 • Ostatní příjmy § 10 – neosvobozené prodeje movitých a nemovitých věcí, dary, příležitostné příjmy, srážková daň v § 10, paušální výdaje, vypořádací podíl
 • Spoluvlastnictví a spolupracující osoby
 • Nezdanitelné části základu daně § 15 – dary, úroky, DIP
 • Sazby daně
 • Povinnost podat daňové přiznání § 38g

 

Změna programu je vyhrazena.

Poznámky:

Cena: Online - všechny dny - 5 000,- + DPH (při účasti na jedné z minulých "farem" online nebo prezenční  Kč 4 500,- + DPH)

Online pouze neděle - nečlen Kč 1000,- + DPH, člen - Kč 500,- + DPH.
Online pouze pondělí - Kč 3 000,- + DPH.
Online pouze úterý - Kč 3 000,- + DPH.

 

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.

Přihlášení: Pro přihlášení na PREZENČNÍ formu školení, použijte odkaz určený pro PREZENČNÍ formu školení, zde je níže přihláška na ON-LINE školení.

Skočit na začátek