Archiv seminářů Komory

Majetek a jeho odpisy - daňový a účetní pohled

Termín: 10. 4. 2024
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00
Místo konání: Online
Účastníci obdrží prolink
Cena: 1040 Kč (1090 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 5 hodin

Spojení

Online forma - organizuje ACCONT Consulting, s.r.o.

Lektoři

RNDr. Ivan Brychta - lektor, konzultant, certifikovaný bilanční účetní a daňový poradce zapsaný na seznamu Komory daňových poradců ČR

Program

Školení se zaměří na komplexní rozbor problematiky hmotného a nehmotného majetku z pohledu daní a účetnictví, zejména vymezení odpisovaného majetku, určení vstupní ceny a souvisejících odpisů, a se zdůrazněním účetních a daňových souvislostí vč. aktuálních novinek v této oblasti.

  • vymezení hmotného a nehmotného majetku (dlouhodobý, drobný, rozdílné hranice v účetním a daňovém pojetí, technické zhodnocení daňově a účetně, změněné hranice pro hmotný movitý majetek a pro technické zhodnocení vč. příkladů aplikace na majetek v letech 2020/2021)
  • vstupní cena a její stanovení (pro účely daňové i účetní, vyvolaná investice a další)
  • účetní odpisy (zásady pro účetní odpisování, komponentní odpisy, metoda zbytkové hodnoty a další způsoby odpisování, odpisový plán)
  • daňové odpisy hmotného majetku (vymezení odpisovatele, odpisovaný a neodpisovaný majetek, rovnoměrně a zrychlené odpisy a jejich srovnání, mimořádné odpisy, další možnosti odpisování vč. odpisů při technickém zhodnocení)
  • nehmotný majetek (možné způsoby odpisování, odpis v případě technického zhodnocení, zdůraznění nového přístupu od 2020/2021)
  • daňové odpisy ve speciálních případech (při pozbytí majetku, pokračování v odpisování, při zvýšení spoluvlastnického podílu, pro technické zhodnocení provedené uživatelem, a další)
  • další související problematika (např. zůstatková cena a její daňový režim, zásady tvorby rezervy na opravy majetku a další)
  • dotazy

On-line vysílání je realizováno společností ACCONT Consulting, s.r.o.

Nejpozději 24 hodin před konáním webináře obdrží každý účastník dva e-maily

  1. e-mail – materiály k přednášce
  2. e-mail – pozvánka s odkazem na připojení do školící místnosti

V den konání webináře klikněte na obdržený odkaz. Vstup do školící místnosti bude zpřístupněn 5 minut před začátkem přednášky.
Poté již vyčkejte příchodu lektora, který přednášku uvede ve smluvený čas.

V případě jakýchkoliv technických problémů během webináře nebo videozáznamu nás můžete kontaktovat na telefonních číslech 777 181 566 nebo 777 181 644.

 

***ceny jsou uvedeny bez DPH***


V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.

Skočit na začátek