Archiv seminářů Komory

Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu

Termín: 22. 5. 2024
Termín — bližší informace 9:00 - 13:30
Místo konání: Online
Účastníci obdrží prolink
Cena: 1040 Kč (1090 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4,5 hodin

Spojení

Online forma - organizuje ACCONT Consulting, s.r.o.

Lektoři

RNDr. Ivan Brychta - lektor, konzultant, certifikovaný bilanční účetní a daňový poradce zapsaný na seznamu Komory daňových poradců ČR

Program

Webinář se věnuje ucelenému rozboru problematiky mateřské a dceřiné společnosti z pohledu účetnictví a daní, zejména se zaměřením na daň z příjmů a možná osvobození příjmů u mateřské společnosti. Součástí výkladu je také daňový pohled na vztahy mezi spojenými osobami, na společný systém zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílů, fúzi a rozdělení, a na pravidla proti vyhýbání se daňové povinnosti ve vztahu mezi přidruženými osobami.

  • vymezení mateřské a dceřiné společnostiv právních předpisech (občanské právo, zákon o obchodních korporacích, daňové a účetní předpisy)
  • daňový pohled na náklady a výnosy mateřské společnosti ve vztahu k dceřiným společnostem a dceřiné společnosti ve vztahu k mateřské společnosti
  • postup zdaňování a účtování podílů na zisku a jiných výnosů ze vztahu matka - dcera
  • obchodní vztahy mezi mateřskou a dceřinou společností z pohledu daní (problematika spojených osob, problematika přidružených osob v rámci pravidel proti vyhýbání se daňové povinnosti)
  • prodej podílu v dceřiné společnosti z pohledu zdanění (možnosti osvobození u matky)
  • převody majetku z daňového hlediska - přeměny společností (fúze a rozdělení), převod podniku, výměna podílů (přenositelnost ztráty a další souvislosti)
  • vazby mezi mateřskou a dceřinou společností z pohledu zákona o DPH a ostatních daňových zákonů
  • dotazy

On-line vysílání je realizováno společností ACCONT Consulting, s.r.o.

Nejpozději 24 hodin před konáním webináře obdrží každý účastník dva e-maily

  1. e-mail – materiály k přednášce
  2. e-mail – pozvánka s odkazem na připojení do školící místnosti

V den konání webináře klikněte na obdržený odkaz. Vstup do školící místnosti bude zpřístupněn 5 minut před začátkem přednášky.
Poté již vyčkejte příchodu lektora, který přednášku uvede ve smluvený čas.

V ceně webináře je také videozáznam z webináře pro zopakování nebo připomenutí probraných informací. Rovněž je možno využít možnost zakoupení samostatného záznamu pro ty, kteří se nemohou přímého online školení zúčastnit.

V případě jakýchkoliv technických problémů během webináře nebo videozáznamu nás můžete kontaktovat na telefonních číslech 777 181 566 nebo 777 181 644.

 

***ceny jsou uvedeny bez DPH***


V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.

Skočit na začátek