Archiv seminářů Komory

Časové rozlišení, dohadné položky, tvorba a čerpání rezerv, účtování cizích měn, kurzové rozdíly – teorie je základ, ale praxe je přínos

Termín: 15. 5. 2024
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00
Místo konání: Online
Účastníci obdrží prolink
Cena: 2421 Kč (2690 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 5 hodin

Spojení

Online forma

Lektoři

Hana Kovalíková (daňová a účetní poradkyně)

Program

Seminář je určen pro účetní, pracovníky účetních a poradenských firem a pro ekonomické pracovníky. Je také vhodný i pro začínající a mírně pokročilé účetní.

• časové rozlišení nákladů a výnosů, správnost účtování na základě účetních dokladů a jiných potřebných informací, vazba na účetní předpisy a vnitřní směrnici,
• vymezení položek pravidelně se opakujících a položek nevýznamného charakteru,
• dohadné účty aktivní a pasivní – stanovení jejich výše, správné zaúčtování a následně zúčtování, vazba na účetní předpisy a vnitřní směrnici,
• zákonné rezervy – tvorba a čerpání rezervy na opravy hmotného majetku, vazba na účetní předpisy a vnitřní směrnici,
• účetní rezervy, jejich význam a účtování, vazba na účetní předpisy a vnitřní směrnici,
• stanovení postupu účtování v cizích měnách, přepočty, výpočet a účtování kurzových rozdílů, vazba na účetní předpisy a vnitřní směrnici,
• podklady a evidence výše uvedených účetních operací,
• opravy chybných postupů a chybného účtování.

Odpovědi na dotazy.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde.

 

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

 

***ceny jsou uvedeny bez DPH***

Skočit na začátek