Archiv seminářů Komory

Jak zvládnout digitalizaci daní a účetnictví

Termín: 21. 5. 2024
Termín — bližší informace 9:00 - 13:00
Místo konání: Online
Účastníci obdrží prolink
Cena: 1793 Kč (1992 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4 hodin

Spojení

Online forma

Lektoři

MVDr. Milan Vodička (daňový poradce, vedoucí sekce IT KDP ČR, člen komise Technology Tax Committee při CFE Tax Advisers Europe)

Program

Na semináři se seznámíte se změnami a novinkami v rámci přechodu do digitálního věku se zaměřením na daně a účetnictví. Kromě legislativy a judikatury budou probrány i stěžejní systémy státní správy s ukázkami funkcionality a možností. Nebude chybět ani řada tipů a postřehů z reálné praxe.

• digitální legislativa EU a ČR – co můžeme, co musíme?
• zákon o právu na digitální služby neboli digitální ústava
• digitalizace v novém zákonu o účetnictví
• elektronická identifikace – jaké jsou možnosti
• druhy elektronických podpisů a jejich použití
• nahrazení úředně ověřeného podpisu elektronickým
• rozvoj bankovní identity (BankID), jak ji využít pro účetnictví?
• požadavky kladené na digitální písemnosti, jak je zajistit
• elektronické ověřování údajů – co lze zjistit přes internet
• portály MOJE daně, ePortál ČSSZ, justice.cz, mojeVZP a další
• ukládání elektronických písemností – zajištění neměnnosti a průkaznosti
• elektronická komunikace – email, ISDS, výhody, úskalí dle judikatury
• novinky v datových schránkách pro rok 2023 a 2024
• postup při digitalizaci účetnictví a příklad účetní směrnice
• rizika a hrozby v oblasti IT a jak se jim vyhýbat
• otázky, diskuze, praktické tipy

Odpovědi na dotazy.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde.

 

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

 

***ceny jsou uvedeny bez DPH***

Skočit na začátek