Archiv seminářů Komory

IFRS v praxi – pro pokročilé

Termín: 21. 5. 2024 - 22. 5. 2024
Termín — bližší informace 9:00 - 16:00
Místo konání: Online
Účastníci obdrží prolink
Cena: 5661 Kč (6290 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 12 hodin

Spojení

Online forma

Lektoři

Robert Mládek

Program

Seminář probírá všechny nejdůležitější oblasti IFRS. Na rozdíl od živého semináře, online formát umožní probrat stejný rozsah za dvě třetiny doby.
Pravdou je, že online školení nikdy nebude tak interaktivní jako živé, ale pro některé účastníky, zvlášť ty, kteří se těžko mohou uvolnit na tři celé dny, je toto spíš výhoda než komplikace.
Seminář neobsahuje jen výklad, ale také stovky příkladů. Velká část těchto příkladů je také na stránkách ifrs-gaap.com/policies-and-procedures. V semináři jsou ale prezentovány i jejich verze v českém jazyce.

● úvod do problematiky,
● zaúčtování, ocenění, vykazování, reálná hodnota,
● peníze a krátkodobé investice (přehled),
● pohledávky: smluvní majetek, uznání výnosů (ocenění), příklady,
● zásoby: klasifikace, ocenění, příklady, uznání výnosů (načasování),
● časové rozlišení a dohadné položky,
● hmotný majetek: třídy a skupiny, ocenění, komponenty, životnost a odpisy,
● nehmotný majetek: třídy a skupiny, ocenění, goodwill,
● leasing,
● závazky a vlastní kapitál,
● výsledovka, uznání výnosů (služby a POC),
● impairment,

Odpovědi na dotazy.

 

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde.

 

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

 

***ceny jsou uvedeny bez DPH***

Skočit na začátek