Archiv seminářů Komory

Zákon o registru smluv pro účetní, ekonomy a daňové specialisty všech typů subjektů

Termín: 5. 6. 2024
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00
Místo konání: Online
Účastníci obdrží prolink
Cena: 2421 Kč (2690 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 5 hodin

Spojení

Online forma

Lektoři

Ing. Mgr. Tereza Krupová, Ph.D. (vedoucí ústavněprávního oddělení Ministerstva spravedlnosti ČR)

Program

Zákon o registru smluv od roku zavedl povinnost vkládat určité smlouvy do speciálního seznamu. Bez tohoto vložení nelze ze smlouvy začít plnit (smlouva není účinná – se všemi možnými daňovými a účetními dopady), respektive se smlouva může stát neplatnou.
Ačkoliv se povinnost zveřejnit smlouvu primárně týká primárně státních institucí (nakládání s veřejnými prostředky), dopadá také na běžné podnikatele. Kdokoliv uzavírá smlouvu se státem, respektive o takové smlouvě např. účtuje, se vystavuje riziku, že jeho smlouva bude muset být zveřejněna.
Školení představí základní pravidla při vkládání smlouvy do registru, posouzení, zda smlouva podléhá zveřejnění a následky nesprávného vložení.

• zákon o registru smluv, jeho smysl a účel,
• role ekonoma ve vazbě na registr smluv,
• kdo musí smlouvy do registru vkládat a kontrolovat,
• pravidla zveřejnění,
• výjimky ze zveřejnění (zejm. hodnota smlouvy pod 50 000 Kč),
• kontrola zveřejnění smlouvy ze strany účetních,
• následky vadně uveřejněné smlouvy,
• praktické příklady a ukázky.

Odpovědi na dotazy.

 

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde.

 

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

 

***ceny jsou uvedeny bez DPH***

Skočit na začátek