Archiv seminářů Komory

DPH – nejčastější chyby

Termín: 10. 6. 2024
Termín — bližší informace 9:00 - 16:00
Místo konání: Online
Účastníci obdrží prolink
Cena: 2601 Kč (2890 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 6 hodin

Spojení

Online forma

Lektoři

Ing. Petr Kout, CSc. (daňový poradce)

Program

Na semináři se naučíte identifikovat hlavní oblasti, ve kterých dochází k chybám. Získáte návod, jak se jich vyvarovat.

• co je a co není předmětem zákona o DPH,
• místo plnění a jeho správné určení,
• povinnost registrace k DPH – plátce, identifikovaná osoba,
• povinnost přiznat daň – kdo, kdy,
• správný postup a chyby při přenesení daňové povinnosti,
• správné stanovení základu daně a sazby daně, případně osvobození,
• uplatňování DPH u nemovitých věcí,
• daňové doklady – náležitosti, jejich doplňování a opravy,
• nárok na odpočet daně na vstupu – podmínky, krácení, vyrovnání a úprava odpočtu daně, • daňové přiznání, souhrnné hlášení a kontrolní hlášení.

Odpovědi na dotazy, diskuse.

 

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde.

 

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

 

***ceny jsou uvedeny bez DPH***

Skočit na začátek