Archiv seminářů Komory

Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu

Termín: 13. 6. 2024
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00
Místo konání: Online
Účastníci obdrží prolink
Cena: 2241 Kč (2490 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 5 hodin

Spojení

Online forma

Lektoři

Ing. Miroslava Pýchová

Program

Na kurzu získáte konkrétní návod, jak zvýšit informační funkci kontrolních a auditních zjištění.

• jak dosáhnout přesnosti, stručnosti a srozumitelnosti protokolů o kontrole, zpráv a dalších písemností, které sestavují kontrolní pracovníci nebo interní auditoři,
• druhy dokumentů o výsledcích kontrol a auditů: protokol o kontrole, zpráva, zápis, jejich náležitosti stanovené v kontrolním řádu a dalších právních předpisech,
• struktura protokolu nebo zprávy o kontrole,
• příklady věcných chyb,
• nepřípustné nebo nevhodné formulace,
• stylistické chyby,
• nesrozumitelnost nebo víceznačnost cizích slov,
• chyby při zařazování a tvorbě příloh zpráv a protokolů o kontrole,
• správná citace předpisů podle legislativních pravidel a ČSN,
• formální úprava textů,
• problematika psaní čísel,
• příklad tabulky.

Odpovědi na dotazy.

 

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde.

 

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

 

***ceny jsou uvedeny bez DPH***

Skočit na začátek