Archiv seminářů Komory

Minimum celního deklaranta

Termín: 17. 6. 2024 - 20. 6. 2024
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00
Místo konání: Online
Účastníci obdrží prolink
Cena: 7425 Kč (8250 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 20 hodin

Spojení

Online forma

Lektoři

Marek Reinoha (poradce v oblasti cel a unijního obchodu)

Program

Po absolvování semináře budete mít základní přehled v celních předpisech, v problematice provádění celního řízení před celními úřady a pravidlech uvádění údajů do celních prohlášení (JSD), kterými je navrhováno propuštění zboží do jednotlivých celních režimů.

Uvedení do problematiky celních předpisů:
Účel • základní celní předpisy • terminologie.

Původ zboží:
Nepreferenční • preferenční.

Celní hodnota zboží:
Pravidla celního hodnocení, vliv podmínek dodání na stanovení celní hodnoty • vliv stanovení celní hodnoty na výši základu DPH při dovozu zboží • praktické příklady.

Ustanovení celních předpisů, která se vztahují na zboží od vstupu na celní území Společenství do doby, než je propuštěno do celního režimu:
Vstup zboží na celní území Společenství • předložení zboží k celnímu řízení • souhrnná celní prohlášení • dočasné uskladnění zboží.

Celně schválená určení a podmínky jejich přidělování celními orgány.

Propuštění zboží do celního režimu:
Deklarant a zastupování v celním řízení • formy celních prohlášení • doklady nutné k celnímu řízení • kontrola zboží • rozhodnutí v celním řízení apod.

Doklady nutné k celnímu řízení.
Zjednodušené postupy v celním řízení.

Celní režimy:
Druhy celních režimů • podmínky propuštění • formy celních prohlášení.

Celní dluh:
Vznik celního dluhu, formy úhrady apod. • ulehčení platby (odklad, posečkání, splátky).
Zajištění celního dluhu.

Celní přestupky a celní delikty:
Skutkové podstaty • sankce.

Informace k celnímu sazebníku integrovaného do TARIC CZ.
Osvobození zboží od dovozního cla.

Pravidla vyplňování celních prohlášení pro jednotlivé celní režimy:
Specifikace jednotlivých údajů uváděných do celních prohlášení.

Na závěr TEST IES.

Odpovědi na dotazy.

 

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde.

 

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

 

***ceny jsou uvedeny bez DPH***

Skočit na začátek