Archiv seminářů Komory

Nové povinnosti zaměstnavatelů u DPP vůči OSSZ od 1.7.2024 a 1.1.2025

Termín: 13. 6. 2024
Termín — bližší informace 14:00 - 16:00
Místo konání: Online
Účastníci obdrží prolink
Cena: 600 Kč (650 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 2 hodin

Spojení

Online forma - organizuje ACCONT Consulting, s.r.o.

Lektoři

Ing. Michal Ztratil - uznávaný odborník z oblasti nemocenského a důchodového pojištění

Program

Školení je zaměřeno na oblast zcela nových povinností a postupů vůči OSSZ u dohod o provedení práce (DPP). Během webináře budou posluchači podrobně informováni o všech změnách platných od 1.7.2024 a 1.1.2025.

Změny od 1. 7. 2024

 • změna v oznamování nástupu do zaměstnání u všech zaměstnanců na DPP - postupy u stávajících i  nových zaměstnanců
 • povinnosti zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají pouze zaměstnance na DPP, kteří nesplňující podmínky účasti na nemocenském pojištění
 • oznamování skončení zaměstnání zaměstnanců na DPP
 • tiskopisy a lhůty pro plnění těchto povinností

Změny od 1. 1. 2025

 • režim oznámené DPP – podmínky účasti na nemocenském pojištění, placení pojistného na sociální zabezpečení
 • ostatní DPP (jeden a více zaměstnavatelů) - podmínky účasti na nemocenském pojištění a pro placení pojistného na sociální zabezpečení
 • oznamování záměru uplatňovat režim oznámené DPP
 • postupy zaměstnavatele u zaměstnanců v režimu oznámené DPP
 • postupy zaměstnavatele u zaměstnanců na DPP, kteří nejsou v režimu oznámené dohody
 • oznamování skončení režimu oznámené DPP
 • placení pojistného na sociální zabezpečení
 • tiskopisy a lhůty pro plnění povinností zaměstnavateli u DPP
 • služby ČSSZ pro zaměstnavatele
 • výklad zaměstnání malého rozsahu u DPP

Další aktuality a připravované změny od roku 2025 dle schvalování legislativy

Diskuse, zodpovídání dotazů účastníků semináře

 

On-line vysílání je realizováno společností ACCONT Consulting, s.r.o.

Nejpozději 24 hodin před konáním webináře obdrží každý účastník dva e-maily

 1. e-mail – materiály k přednášce
 2. e-mail – pozvánka s odkazem na připojení do školící místnosti

V den konání webináře klikněte na obdržený odkaz. Vstup do školící místnosti bude zpřístupněn 5 minut před začátkem přednášky.
Poté již vyčkejte příchodu lektora, který přednášku uvede ve smluvený čas.

V ceně webináře je také videozáznam z webináře pro zopakování nebo připomenutí probraných informací. Rovněž je možno využít možnost zakoupení samostatného záznamu pro ty, kteří se nemohou přímého online školení zúčastnit.

V případě jakýchkoliv technických problémů během webináře nebo videozáznamu nás můžete kontaktovat na telefonních číslech 777 181 566 nebo 777 181 644.

 

***ceny jsou uvedeny bez DPH***


V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.

Skočit na začátek