Archiv seminářů Komory

3. KLUBOVÝ VEČER PRO ČLENY KOMORY CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH

Termín: 4.4.2006
Termín — bližší informace 4.4.2006 (Út); 16:45 - cca 20:15
Místo konání:
Praha
Cena: 600 Kč
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 0 hodin

Komora certifikovaných účetních ve spolupráci se společností 1. VOX a.s. Praha pro Vás připravila třetí klubové setkání, na kterém můžete pod odborným vedením vyřešit konkrétní problémy Vaší praxe.

Blažena Petrlíková, účetní poradkyně, metodička účetnictví a kontrolní pracovnice Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu Ministerstva financí v.v., Vás seznámí s problematikou způsobilých výdajů u konečných příjemců finanční pomoci ze strukturálních fondů EU.

K CENTRUM, 1. VOX a.s., 4 patro.
Senovážné náměstí 23, Praha 1

Hlavní tématické okruhy:

  • přehled právních předpisů pro oblast způsobilých výdajů ze Strukturálních fondů EU,
  • obecné podmínky pro způsobilost výdajů hrazených z finanční pomoci SF EU,
  • praktické příklady způsobilých a nezpůsobilých výdajů,
  • vykazování a dokladování způsobilých výdajů,
  • práva a povinnosti kontrolovaných osob (konečných příjemců).

Cena pro členy Komory: 600,- Kč (vč. DPH a drobného občerstvení). Počet míst omezen.

Skočit na začátek