Archiv seminářů Komory

Internátní školení: Zákon o dani z příjmů, DPH, obchodní zákoník a jeho dopady do účetnictví

Termín: 12.-14. 4. 2007
Místo konání:
Přerov, hotel Jana, Koliby 2
Cena: 4740 Kč
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 0 hodin

Vložné hrazené účastníkem:

4 740 Kč včetně DPH.

Cena zahrnuje: Přednášky, materiály, ubytování ve dvoulůžkových pokojích (dvě noci), stravování v rozsahu plné penze, občerstvení a doprovodnou akci.

Služby za úplatu: Sauna + whirpool, masáže, fitness, bowling, squash, golfový trenažér, minigolf, tenisový kurt atd.

Místo konání:

Přerov, hotel Jana, Koliby 2 (www.hotel-jana.cz).

Hlídané parkoviště za úhradu u hotelu.

/Z autobusového nádraží v Přerově odjíždí linka č. 1, směr nemocnice, výstup na třetí zastávce „Porodnice“./

ŠKOLENÍ JE ZAHRNUTO DO SYSTÉMU KONTINUÁLNÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ROZSAHU 15 HODIN.

ODBORNÝ PROGRAM ŠKOLENÍ:

12. 4. 2007 (Čt); 10:30-18:30, prezence od 10:00 hod.

Obsah

Odborně zajišťují:

Ing. Otakar Machala, QUD (daňový poradce, člen sekce DPPO a sekce Účetnictví při KDP ČR)

10:30-12:30 Aktuality v účetnictví a daních - I. část

 • změny v účetních předpisech - vymezení účetních jednotek a povinnost vedení účetnictví,
 • problémy vedení daňové evidence,
 • přechod z daňové evidence na vedení účetnictví,
 • kombinace přechodu na vedení účetnictví a přechodu na paušální výdaje,
 • daňová rizika uplatnění paušálních výdajů,
 • správný postup účtování opravných položek k cizoměnovým pohledávkám - vazba na základ daně z příjmů.

12:30-13:30 Polední přestávka - oběd

13:30-17:45 Aktuality v účetnictví a daních - II. část

 • uplatňování pokynu MF č. D-300 v praxi,
 • daňové problémy převodu bytů, domů a jiných nemovitostí,
 • minimální základ daně,
 • společné zdanění manželů,
 • daňový bonus a slevy na daních,
 • možnosti daňové optimalizace při placení sociálního a zdravotního pojištění,
 • aktuální podmínky pro uplatnění osvobození příjmů z dividend a podílů na zisku,
 • hranice mezi obchodním vztahem a "švarcsystémem",
 • pronájem pracovní síly a agenturní zaměstnávání - výhody a rizika,
 • daňové výdaje a zákoník práce
  • osobní náklady jako daňový výdaj
  • možnosti odměňování zaměstnanců
  • doprava zaměstnanců do zaměstnání
  • ubytování zaměstnanců
  • cestovní náhrady
  • práva zaměstnanců vyplývající z vnitřního předpisu, kolektivní nebo pracovní smlouvy
 • ostatní daně jako daňový výdaj - možnosti a rizika,
 • uplatnění nákladů na držbu podílu v dceřiné společnosti,
 • problémy v odpisování hmotného majetku,
 • uplatnění odpisů nehmotného majetku v základu daně včetně postupu při technickém zhodnocení,
 • odčitatelné položky na výzkum a vývoj,
 • aktuální problémy zákona o rezervách - rezervy a opravné položky,
 • změny v souvisejících předpisech - sociální a zdravotní pojištění, registrační pokladny atd.

František Matějka (Audit Alliance spol. s r.o., vedoucí projektu skenování, digitalizace a archivace účetních záznamů)

17:45-18:15 Konec šanonů a archivačních boxů - aneb archivace účetních záznamů výhradně v digitalizované podobě

 • základní cíle digitalizace tištěných předloh účetních záznamů a dokladů,
 • právní předpoklady pro jejich skenování a přenos do digitální podoby,
 • proces přenosu za použití elektronické značky zpracovatele a časového razítka,
 • skartace tištěných účetních záznamů a jejich uchování po dobu skartační lhůty výhradně v digitalizované podobě,
 • výhody vzdáleného přístupu ke všem účetním záznamům a dokladům účetní jednotky v každodenní práci účtujícího i klienta...,
 • ... a co na to všechno úřady státní správy - aneb přinesli jsme na kontrolu místo plných šanonů jen jedno CD a máme pro Vás první reakce!

13. 4. 2007 (Pá); 09:00-18:30

Obsah

09:00-12:30 Sněm Komory certifikovaných účetních (viz samostatná pozvánka)

12:30-13:30 Polední přestávka - oběd

13:30-18:30 Daň z přidané hodnoty - novinky a problematická místa

Odborně zajišťuje:

Ing. Jiří Klíma (daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců)

 • dílčí změny v oblasti daně z přidané hodnoty,
 • vymezení místa plnění,
 • reklamní a propagační předměty v DPH,
 • osvobozená plnění s nárokem a bez nároku na odpočet a změny v letech 2005-2007,
 • přehled změn a problematických ustanovení v oblasti majetkových daní,
 • šestá direktiva EU, směrnice 77/388/EHS a její rozdíly při srovnání s naším zákonem,
 • sporné oblasti českého DPH a šesté direktivy a rozbor vybraných rozsudků Soudního dvora ve věcech DPH,
 • přímé a nepřímé účinky unijních směrnic,
 • předběžná otázka k Evropskému soudnímu dvoru,
 • využití chyb a nepřesností v českém zákoně,
 • praktické příklady.

14. 4. 2007 (So); 08:30-12:30

Obsah

Odborně zajišťuje:

Ing. Pěva Pokorná (auditorka, daňová poradkyně, členka Rady KA ČR)

08:30-12:30 Obchodní zákoník po novelách - účetní a daňové dopady

 • založení společnosti peněžitými a nepeněžitými vklady,
 • pohyby ve vlastním kapitálu
 • zvýšení základního kapitálu,
 • snížení základního kapitálu,
 • nabývání vlastních akcií a vlastních obchodních podílů,
 • příplatky mimo základní kapitál,
 • podíly na zisku, dividendy,
 • vypořádací podíl.

12:30 Oběd

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na telefonním čísle 224 041 018, případně zašlete svůj dotaz na vlachova@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek