Archiv seminářů Komory

Daňové řízení, nový zákoník práce a další aktuální témata

Termín: 9.-11.11.2006
Místo konání:
Zvole nad Pernštejnem
Cena: 5390 Kč (6390 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 0 hodin

Vložné hrazené účastníkem: 5 390 Kč včetně DPH.

Cena zahrnuje přednášky, materiály, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, stravování v rozsahu plné penze (2x snídaně, 3x oběd, 2x večeře), občerstvení.

Služby za úplatu: whirpool, solárium, masáže, vyjížďka na koni a další.

Cena 2+ pro členy, kteří se zúčastní letos již třetí akce Komory: 4 890 Kč vč. DPH.

Cena 3+ pro členy, kteří se zúčastní letos již čtvrté akce Komory: 4 390 Kč vč. DPH.

Cena pro účastníky systému certifikace (nečleny Komory) a ostatní veřejnost: 6 390 Kč vč. DPH.

Místo konání:

Westernové městečko Šiklův mlýn - Zvole nad Pernštejnem (www.western.cz). Mapa spojení na internetu. Placené parkoviště v areálu hotelu (20,- Kč/den).

ŠKOLENÍ JE ZAHRNUTO DO SYSTÉMU KONTINUÁLNÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ROZSAHU 16 HODIN.

ODBORNÝ PROGRAM ŠKOLENÍ:

9. 11. 2006 (Čt); 10:00-18:00

Ing. Miloslav Kopřiva /Finanční úřad ve Svitavách - vedoucí vyměřovacího oddělení/

PŘEDNÁŠKA:

10:00-12:30 > Daňové řízení a jednání se správcem daně - I. část

 • daňové podání, vady podání a jejich důsledky, elektronická podání,
 • vyměřovací řízení - stanovení a vyměření daně, dokazování, pomůcky a sjednání daně,
 • dodatečné přiznání - procesní a hmotné podmínky pro jeho podání.

12:30-13:30 > Polední přestávka - oběd.

13:30-18:00 > Daňové řízení a jednání se správcem daně - II. část

 • lhůty v daňovém řízení - zásady při jejich stanovení, prodlužování lhůt
 • lhůty pro vyměření (prekluze) a lhůty pro vybrání a vymáhání (promlčení),
 • placení daní - platby omylem, revoluce v penalizaci,
 • obrana proti rozhodnutím správce daně - opravné prostředky, správní soudnictví,
 • správní poplatky v daňovém řízení,
 • aktuální témata v daňové správě, diskuze.

10. 11. 2006 (Pá); 08:30-18:00

Ing. Růžena Klímová /Ministerský rada - referent a metodik zdravotního pojištění, specialistka pro oblast mzdového účetnictví/

Antonín Pospíšil /specialista na problematiku dopravy a silničního zákona/

PŘEDNÁŠKA:

08:30-12:00 > Nový zákoník práce s účinností od 1. 1. 2007 ve vazbě na předpisy související > Ing. Růžena Klímová

 • obecně: Uplatnění ústavní zásady „co není zakázáno, je dovoleno“. Meze smluvní svobody. Vztah zákoníku práce a občanského zákoníku. Princip tzv. delegace. Zrušení a změna několika desítek právních předpisů. Kde dojde k největším změnám?
 • vznik pracovního poměru: Způsoby vzniku, zásadní zúžení okruhu jmenovaných zaměstnanců. Změny v ujednáních obsažených v pracovní smlouvě (pravidelné pracoviště, souhlas k pracovním cestám).
 • změny a skončení pracovního poměru: Jinak při převedení na jinou práci a při poskytování doplatku do průměrného výdělku zaměstnance, změny v jednotlivých způsobech skončení pracovního poměru, zvýšení odstupného.
 • pracovní doba: Rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení, konta pracovní doby. Práce přesčas, pracovní pohotovost.
 • překážky v práci: Druhy jednotlivých překážek, náhrada mzdy. Pracovní neschopnost a náhrada mzdy. Souvislosti s novým zákonem o nemocenském pojištění.

12:00-13:00 > Polední přestávka - oběd.

13:00-15:00 > Nový zákoník práce s účinností od 1. 1. 2007 ve vazbě na předpisy související II. > Ing. Růžena Klímová

 • dovolená na zotavenou: Druhy dovolené, nárok, čerpání dovolené, náhrada mzdy za dovolenou.
 • odměňování za práci: Pojem zaručené mzdy, povinné a nepovinné příplatky, změny při výpočtu průměrného výdělku.
 • průměrný výdělek a srážky ze mzdy, účast zaměstnanců na nemocenském pojištění, účast osob na důchodovém pojištění
 • diskuze, odpovědi na dotazy.

15:15-18:00 > Komplikovaná ustanovení nového silničního zákona - na co si dát pozor a co si nenechat líbit > Antonín Pospíšil

 • hlavní změny v silničních pravidlech,
 • bodový systém,
 • přestupky a postihy,
 • práva a povinnosti policie, pravomoci,
 • zkušenosti z praxe a očekávané změny zákona.

11. 11. 2006 (So)

Mgr. Hana Brzobohatá /vedoucí oddělení metodiky a předarchivní péče Moravského zemského archivu v Brně/

PŘEDNÁŠKA:

08:30-12:00 > Vše podstatné a aktuální ze zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, se zaměřením na účetní agendu > Mgr. Hana Brzobohatá

 • informace o platné archivní legislativě,
 • zásady vedení spisové služby,
 • ukládání dokumentů - příruční registratury, spisovny, správní archivy aj.,
 • zřízení archivu, jeho akreditace a povinnosti,
 • vyřazování dokumentů, výběr archiválií ve skartačním a mimo skartační řízení,
 • evidence, ochrana, převod a vývoz archiválií, povinnosti vlastníka a držitele archiválií,
 • vnitropodnikové směrnice o uchovávání dokumentů, postup při vyhotovení spisového a skartačního řádu, spisového a skartačního plánu,
 • uschovací lhůty vybraných druhů dokumentů.

12:00-13:00 > Polední přestávka - oběd.

Odjezd.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na telefonních číslech 224 041 018, 019, případně zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz

Skočit na začátek