Archiv seminářů Komory

Oceňování nehmotných aktiv pro účely IFRS 3 - přístup k ocenění

Termín: 18.4.2007
Termín — bližší informace 18.4.2007; 09:30–12:30
Místo konání:
Hotel Yasmin, Politických vězňů 12, Praha 1
Cena: 238 Kč (290 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 0 hodin

 • garance maximálně 30 posluchačů ve skupině
 • zejména účetním odborníkům, kteří přicházejí do kontaktu s akvizičním účtováním

Obsahem workshopu jsou následující témata:

 • oceňovací metody
  Do oblastí oceňování nehmotných aktiv pro účely IFRS 3 přinášíme systematický přístup, založený na našich zkušenostech získaných oceňováním různých druhů aktiv a závazků. Představili bychom základní oceňovací metody použitelné pro ocenění aktiv a závazků.
 • klasifikace nehmotných aktiv
  Rádi bychom Vás seznámili s klasifikací nehmotných aktiv z pohledu jejich funkce v podnikatelské činnosti a ve vztahu k ziskovosti společnosti.
 • faktory ovlivňující reálnou hodnotu nehmotných aktiv
  V této oblasti se zaměříme na zhodnocení jednotlivých faktorů, které mohou mít vliv na reálnou hodnotu nehmotných aktiv.
 • přístupy k ocenění nehmotných aktiv
  Přiblížíme Vám možné přístupy k ocenění jednotlivých typů nehmotných aktiv jako modifikace základních oceňovacích metod.

Přednášející:

Ing. Rudolf Hájek, konzultant TACOMA Consulting a.s.

Ing. Jan Chromý, manažer TACOMA Consulting a.s.

WORKSHOP JE ZAHRNUT DO SYSTÉMU KONTINUÁLNÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ROZSAHU 3 HODINY.

Místo konání:

Hotel Yasmin (http://www.hotel-yasmin.cz/hotel_cz.html), Politických vězňů 12, Praha 1.

Hotel je v blízkosti Václavského náměstí, vedle pasáže Jiřího Grosmanna, nedaleko metra Muzeum nebo Můstek.

Administrativní, vstupní poplatek pro člena Komory certifikovaných účetních činí 238 Kč včetně 19% DPH.

Pro účetní v systému certifikace registrované Svazem účetních (nečleny KCÚ) činí 290 Kč včetně 19% DPH.

Pro členy Komory specialistů pro krizové řízení a insolvenci v ČR činí 290 Kč včetně 19% DPH.

Ostatní odborná veřejnost se může zúčastnit za vložné ve výši: 390 Kč včetně 19% DPH.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na telefonním čísle 224 041 018, případně zašlete svůj dotaz na vlachova@komora-ucetnich.cz.

Kontaktovat můžete také odborného garanta společnosti TACOMA Consulting a.s.,
pana Ing. Rudolfa Hájka, tel.: 226 219 000. Blíže o společnosti na http://www.tacoma.cz/.

Skočit na začátek