Archiv seminářů Komory

Klubový večer v restauraci U Fleků - Využití účetních dat v investičním rozhodování

Termín: 28.6.2007
Termín — bližší informace 28. 6. 2007; 15:30–20:00
Místo konání:
Pivovar a Restaurace "U Fleků", Křemencova 11, Praha 1
Cena: 960 Kč (1190 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 0 hodin

.................aneb metody hodnocení a financování projektů............Přednáška je určena pro pracovníky a management účetních, finančních a ekonomických oddělení, dále analytikům a statutárním orgánům.Pivovar a Restaurace "U Fleků", Křemencova 11, Praha 1, stránky restaurace

/Od metro „B“ Karlovo náměstí, ulicí Odborů, cca 5 min. pěšky/PŘEDNÁŠKA JE ZAHRNUTA DO SYSTÉMU KONTINUÁLNÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ROZSAHU 3 HODIN.


Přednášející:

Ing. Jiří Strouhal, Ph.D./VŠE - katedra finančního účetnictví a auditingu, ČZU - katedra obchodu a financí, účetní expert a člen výboru Komory certifikovaných účetních/


Z OBSAHU VYBÍRÁME:

15:00–15:30 Prezence s občerstvením.


15:30–18:30 VYUŽITÍ ÚČETNÍCH DAT V INVESTIČNÍM ROZHODOVÁNÍ

  • identifikace cash-flow z investice,
  • metody založené na diskontaci cash-flow,
  • nákladová kriteria,
  • zohlednění rizika v investičním rozhodování,
  • financování projektů - leasing X úvěr.

18:30–19:00 Přestávka s bohatým pohoštěním.


19:00–20:00 Doplňkový program - prohlídka Pivovaru s překvapením.


20:00– …. Závěr ….


Zvýhodněné vložné pro člena Komory certifikovaných účetních činí 960 Kč včetně 19% DPH.

Zvýhodněné vložné pro účetní v systému certifikace registrované Svazem účetních (nečleny KCÚ) činí: 990 Kč včetně 19% DPH.

Zvýhodněné vložné pro členy Komory specialistů pro krizové řízení a insolvenci v České republice činí 990 Kč včetně 19% DPH.

Ostatní odborná veřejnost se může zúčastnit za vložné ve výši: 1 090 Kč včetně 19% DPH.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na telefonním čísle 224 041 018, případně zašlete svůj dotaz na vlachova@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek