Archiv seminářů Komory

Manažerský a osobnostní rozvoj se zaměřením na profesi účetního a ekonoma

Termín: 7.-16.9.2007
Termín — bližší informace 7.-16. 9. 2007
Místo konání:
Chorvatsko, ostrov Brač
Cena: 9790 Kč
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 0 hodin
UVOLNILA SE DVĚ MÍSTA - MŮŽETE SE PŘIHLÁSIT.


Vložné hrazené účastníkem: 9 790 Kč včetně DPH.

S přihláškou je splatná záloha ve výši 3 000 Kč.

Změna stornovacích podmínek: Bezplatné stornování akce je akceptováno do 10 pracovních dnů včetně před jejím zahájením.


Cena zahrnuje: Dopravu autobusem včetně trajektového lístku, cestovní pojištění, lázeňský a turistický poplatek, přednášky, materiály, ubytování ve dvoulůžkovém pokoji a stravování v rozsahu polopenze.

Místo konání:

Penzion Villa Supetar - Supetar (Chorvatsko, ostrov Brač), Penzion Villa Supetar.

Pokoje s balkonem vybavené TV/SAT, telefonem, klimatizací. Doprava autobusem (odjezd 7. září, nástupní místa budou upřesněna, příjezd 16. září). Možnost individuální dopravy (parkoviště u penzionu). Pobyt lze prodloužit před i po akci.


ŠKOLENÍ JE ZAHRNUTO DO SYSTÉMU KONTINUÁLNÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ROZSAHU 24 HODIN.


Odborně zajišťuje:

PhDr. Miroslav Hrubý /poradce a lektor v oblasti manažerského a osobnostního rozvoje, psycholog/


ODBORNÝ PROGRAM ŠKOLENÍ:

1. den - Seberozvoj a zvyšování osobního potenciálu:

 • oblast práce s vnitřními a vnějšími bariérami bránícími v realizaci životních plánů,
 • jak rozvíjet osobnost v oblastech: vůdcovství, odbornosti, osobní efektivity,
 • jak využívat praktické asertivity k dosažení toho, co chceme a co potřebujeme,
 • jak cíleně pracovat na vytváření funkčních návyků, které pomáhají k úspěchu,
 • jak pracovat s nefunkčními návyky, které již neslouží nebo pracují proti nám (zlozvyky),
 • umění sestavení optimální cílové struktury,
 • výpočet osobního potenciálu.

2. den - Typologie osobnosti poznání spolupracovníků a obchodních partnerů:

 • rozvojové aktivity ovlivňující rozvoj osobnosti,
 • sebemotivace a zvyšování potenciálu,
 • jak uvolnit svůj osobní potenciál,
 • určování priorit,
 • pochopení vlastního stylu práce.

3. den - Vztahová inteligence a vytváření pozitivních vztahů:

 • vztahy s klienty a jejich zlepšování,
 • jak vést asertivně komunikaci s klientem (taktika otevřených dveří, asertivní nesouhlas, přijatelný kompromis a přijímání kritiky),
 • týmové hry a hraní rolí („c + k“ a „zelená karta“),
 • problematické typy osob a jak s nimi jednat,
 • simulace situací, nácvik technik vztahové inteligence.

4. den - Prezentační dovednosti – jak efektivně „prodat“ sebe a svoji práci:

 • kontakt s publikem,
 • způsob vedení prezentace,
 • aktivní práce s publikem – formování odpovědí,
 • formulace souvislých myšlenek,
 • přesvědčivost,
 • řeč těla, gesta, mimika,
 • boj proti nervozitě.

5. den - Efektivní komunikace a zvládání zátěžových situací:

 • analýza vlastních předpokladů pro úspěšnou komunikaci a argumentaci,
 • vlastní sebepoznání, které se vztahuje k efektivní komunikaci,
 • nároky na osobnost úspěšného pracovníka v oblasti komunikace a efektivní rozvoj komunikačních dovedností, především v rozhovoru, prezentaci a argumentaci,
 • vliv osobního a profesionálního image pracovníka na proces úspěšného vyjednávání - osobní marketink osobnosti,
 • konstrukce projevu – rozbor situace a analýza problému, cíl argumentace, struktura přesvědčivé argumentace (metoda SPIN a AIDA),
 • věrohodnost informací a jejich interpretace,
 • argumentace při úspěšném vyjednávání,
 • argumentační techniky,
 • uvolňování při argumentaci a vyjednávání,
 • argumentační triky a obrana proti nim.

6. den - Zvládání času - timemanagement 4. generace:

 • kvalitní timemanagement jako předpoklad zvyšování osobní kapacity,
 • timemanagement a plánování aktivit,
 • matice plánování času,
 • časový snímek dne a týdne,
 • principy plánování času,
 • zloději času a jejich eliminace,
 • jak správně stanovovat cíle a priority – kde získat drahocenný čas,
 • stanovování priorit (a, b, c),
 • akční plán orientace na důležité záležitosti.

Další témata /Kreativní řešení konfliktů; Changemanagement – řízení změny; Vitality management; Teambulding – týmová spolupráce/ mohou být zařazena dle časových možností školení.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na telefonním čísle 224 041 018, případně zašlete svůj dotaz na vlachova@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek