Archiv seminářů Komory

Internátní školení - Dlouhodobý majetek a související dopad do účetní závěrky sestavené v souladu s pravidly IFRS

Termín: 18. – 20. 10. 2007
Místo konání:
Hotel Lesno, Lhota u Staré Boleslavy
Cena: 5450 Kč (5990 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 0 hodin

Základní vložné hrazené účastníkem, členem KCÚ: 5 450 Kč včetně DPH, bez ubytování.


Základní vložné hrazené účastníkem, členem KCÚ: 6 350 Kč včetně DPH a ubytování.
/Cena zahrnuje ubytování ve dvoulůžkových pokojích s plnou penzí – dvě noci./

Cena 2+ pro členy, kteří se zúčastní již třetího internátního školení Komory v roce 2007:
mínus 500 Kč od ceny základní.
Cena 3+ pro členy, kteří se zúčastní již třetího internátního školení Komory v roce 2007:
mínus 1 000 Kč od ceny základní.
Cena vždy zahrnuje: přednášky, materiály, stravování v rozsahu plné penze, občerstvení.

Vložné hrazené účastníkem, nečlenem Komory: 5 990 Kč včetně DPH, bez ubytování.


Vložné hrazené účastníkem, nečlenem KCÚ: 6 990 Kč včetně DPH a ubytování.
/Cena zahrnuje ubytování ve dvoulůžkových pokojích s plnou penzí – dvě noci./
Místo konání: Hotel Lesno, Lhota u Staré Boleslavy, stránky hotelu

/Přibližně 15 km od Prahy./PŘEDNÁŠKA JE ZAHRNUTA DO SYSTÉMU KONTINUÁLNÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ROZSAHU 18 HODIN.


VÝKLAD bude zaměřen na komplexní přiblížení problematiky dlouhodobých aktiv v účetních závěrkách sestavovaných dle IFRS. Účastníci budou seznámeni s úskalími, které IFRS kladou na účetní jednotky po celou dobu vykazování dlouhodobých aktiv, tj. od okamžiku jejich pořízení, přes vykazování k rozvahovému dni až po jejich vyřazení. Přednáška se bude týkat primárně hmotných a nehmotných aktiv včetně specifických situací, kterými jsou investice do nemovitostí, dlouhodobá aktiva určená k prodeji, problematika leasingu z pozice nájemce či dotace získané za účelem pořízení dlouhodobého majetku. Školení bude vycházet z pravidel IFRS, ale průběžně bude přinášet srovnání s aktuálně platnou českou účetní legislativou. Výklad jednotlivých pravidel IFRS bude veden skrz příklady a krátké případové studie a bude klást důraz na propojení pravidel jednotlivých standardů.

Přednášející:

Ing. Libor Vašek /VŠE - katedra finančního účetnictví, jednatel společnosti LVC, s.r.o., specializující se na poradenství v oblasti mezinárodního účetnictví/


Harmonogram akce:

18. 10. 2007 (Čt), 10:00–18:00
19. 10. 2007 (Pá), 08:30–17:00
20. 10. 2007 (So), 08:30–12:30

Z OBSAHU VYBÍRÁME:

Pozemky, budovy a zařízení (IAS 16)

 • vymezení dlouhodobých hmotných aktiv,
 • kalkulace počátečního ocenění včetně problematiky závazků z titulu likvidace dlouhodobého majetku (IAS 37), výpůjčních nákladů (IAS 23), dotací (IAS 20),
 • náhradní díly k dlouhodobým aktivům a jejich prezentace,
 • odpisování majetku, tj. stanovení doby použitelnosti, metody odpisování, zbytkové hodnoty, komponentní přístup,
 • modely oceňování dlouhodobého majetku k rozvahovému dni,
 • účetní řešení vyřazení dlouhodobého majetku.

Nehmotná aktiva (IAS 38)

 • identifikovatelnost nehmotných aktiv,
 • způsoby pořízení nehmotných aktiv a kalkulace počátečního ocenění,
 • modely oceňování nehmotných aktiv k rozvahovému dni,
 • klasifikace nehmotných aktiv pro účely amortizace a následného vykazování,
 • nehmotná aktiva generovaná vlastní činností,
 • goodwill v krátkosti (IFRS 3).

Dlouhodobá aktiva určená k prodeji (IFRS 5)

 • vymezení specifické kategorie dlouhodobých aktiv,
 • podmínky reklasifikace dlouhodobých aktiv,
 • počáteční ocenění a následné oceňování této kategorie dlouhodobých aktiv,
 • zpětná reklasifikace při nesplnění podmínek.
div>Investice do nemovitostí (IAS 40)

 • vymezení investic do nemovitostí,
 • kalkulace počátečního ocenění,
 • modely oceňování k rozvahovému dni.

Leasing z pohledu nájemce (IAS 17)

 • rozlišení finančního a operativního leasingu,
 • počáteční ocenění aktiv pořízených na finanční leasing,
 • aktiva na finanční leasing k rozvahovému dni, jejich prezentace,
 • zpětný finanční leasing.

Snížení hodnoty aktiv (IAS 36)

 • test snížení hodnoty u dlouhodobých aktiv,
 • zpětně získatelná částka,
 • hodnota z užívání,
 • ztráta ze snížení hodnoty a možnosti jejího budoucího zrušení.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na telefonním čísle 224 041 018, případně zašlete svůj dotaz na vlachova@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek