Archiv seminářů Komory

Internátní školení - Mzdová účetní - aktuálně a prakticky i v roce 2008

Termín: 11. - 13. 12. 2007
Místo konání:
Hotel Jenerálka, Nad Habrovkou 3, Praha 6
Cena: 3790 Kč (4890 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 0 hodin

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK DNES, V ÚTERÝ 4.12. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.


Cílem třídenního školení je seznámit posluchače se změnami letošního roku a s konečnou podobou předpisů pro rok 2008 pracovněprávních předpisů, zdravotního a důchodového pojištění, závislé činnosti a se vzájemnými souvislostmi těchto oblastí.

Vložné hrazené účastníkem, členem KCÚ: 3 790 Kč včetně DPH, bez ubytování.

/Cena zahrnuje přednášky, materiály, občerstvení včetně oběda./

Vložné hrazené účastníkem, členem KCÚ: 4 990 Kč včetně DPH a ubytování.

/Cena zahrnuje přednášky, materiály, ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, stravování v rozsahu plné penze, občerstvení.

Cena 2+ pro členy, kteří se zúčastní již třetího internátního školení Komory v roce 2007: mínus 500 Kč od ceny základní.
Cena 3+ pro členy, kteří se zúčastní již čtvrtého internátního školení Komory v roce 2007: mínus 1 000 Kč od ceny základní.

Vložné hrazené účastníkem, nečlenem KCÚ: 4 890 Kč včetně DPH, bez ubytování.

Vložné hrazené účastníkem, nečlenem KCÚ: 5 990 Kč včetně DPH a ubytování.


Místo konání:

Hotel Jenerálka, Nad Habrovkou 3, Praha 6, hotel Jenerálka
/Metrem, trasa A do stanice Dejvická. Po výstupu na zastávku autobusů číslo 161, 254 a 312. Autobusem jeďte do druhé stanice Jenerálka. Vraťte se 150 metrů ke vstupu do IBTS.
Blíže k dopravě na autem, či MHD na adrese doprava/

Storno podmínek: Bezplatné stornování akce je akceptováno do 7 pracovních dnů včetně před zahájením vzdělávací akce.

PŘEDNÁŠKA JE ZAHRNUTA DO SYSTÉMU KONTINUÁLNÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ROZSAHU 19 HODIN.


Přednášející:

JUDr. František Vlasák /MPSV ČR - oddělení nemocenského pojištění a pojistného/

JUDr. Ludmila Trnková /MZ ČR - legislativní odbor/

Ing. Růžena Klímová /ministerský rada MZV ČR a metodik zdravotního pojištění/

Irena Jindrová /Finanční ředitelství hl. m. Prahy, daňová metodička/

JUDr. Helena Pelikánová /vedoucí odd. metodicky důchodového pojištění zaměstnanců ČSSZ/

Jana Dorčáková /metodik důchodového oddělení zaměstnanců ČSSZ/


Z OBSAHU VYBÍRÁME:

11. 12. 2007

09:00–10:00 Prezence.

10:00–15:45 Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení - JUDr. František Vlasák

 • změny v oblasti nemocenského pojištění,
 • podmínky dávek nemocenského pojištění,
 • výše dávek nemocenského pojištění,
 • změny v pojistném na sociální zabezpečení,
 • vyměřovací základ zaměstnavatele a zaměstnance.

16:00–18:15 Zdravotní pojištění - JUDr. Ludmila Trnková

 • plátci pojistného a povinnosti zaměstnance,
 • oznamovací a ostatní povinnosti zaměstnavatele,
 • zaměstnanci - cizinci z EU a třetích zemí,
 • vyměřovací a minimální základ zaměstnance,
 • vyměřovací základ při neplaceném volnu a absenci,
 • výše a odvod pojistného,
 • kontrola plátců pojistného,
 • promlčecí lhůty,
 • rozhodování zdravotních pojišťoven,
 • odstraňování tvrdosti zákona,
 • změny v oblasti zdravotního pojištění.

12. 12. 2007

08:30–14:30 Mzdové aktuality a související předpisy - Ing. Růžena Klímová

 • mzdové formy,
 • příplatkové mzdy,
 • práce přesčas, pracovní pohotovost,
 • minimální mzda, zaručená mzda,
 • konto pracovní doby,
 • průměrný výdělek,
 • srážky ze mzdy,
 • dovolená, stanovení nároku, převod zůstatku dovolené, proplacení dovolené,
 • zaměstnávání některých kategorií zaměstnanců - důchodci, studenti, ženy na MD, RD,
 • dotazy posluchačů.

14:30–18:30 Zdaňování mezd a platů - aktuální právní úprava - Irena Jindrová

 • poplatník a plátce daně: rozdělení poplatníků podle rozsahu jejich daňové povinnosti; plátce daně, definice zahraničního plátce daně,
 • předmět daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti,
 • příjmy ze závislé činnosti: vymezení,
 • nepeněžní příjmy zaměstnanců: motorové vozidlo poskytnuté zaměstnanci ke služebním i soukromým účelům; příjmy zaměstnanců spočívající v cenovém rozdílu,
 • daňové osvobození vztahující se k příjmům ze závislé činnosti - osvobození příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění; osvobození pojistného placeného zaměstnavatelem na soukromé životní pojištění,
 • zaměstnanec bez prohlášení: srážková daň ve výši 15%; zálohová daň ve výši 20%,
 • způsob výpočtu daňové zálohy z měsíční mzdy: slevy na dani podle § 35ba zákona,
 • nezdanitelné částky ze základu daně podle § 15 zákona (roční): dary; úroky z úvěru ze stavebního spoření a úroky z hypotečního úvěru; odpočet nezdanitelné částky u poplatníka, která zaplatí na své penzijní připojištění více než 6.000 Kč; odpočet pojistného na soukromé životní pojištění; odpočet členských příspěvků,
 • daňové zvýhodnění na dítě a výpočet daňové zálohy,
 • průkazy pro uplatnění slevy na dani, nezdanitelných částek a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele,
 • evidence o příjmech na mzdových listech,
 • roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění,
 • odpovědi na dotazy – diskuse.

13. 12. 2007

08:30–10:30 Důchodové pojištění od 1. 1. 2008 - JUDr. Helena Pelikánová

 • přehled předpisů - informace o změnách přijatých s účinností od 1. 1. 2008 (zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů),
 • doby pojištění, náhradní a vyloučené doby pojištění, dobrovolné pojištění – rozdíly v účasti na důchodovém pojištění do 31. 12. 2006, od 1. 1. 2007 a následně od 1. 1. 2008,
 • povinnosti organizací v rámci řízení o důchod § 83 zák. č. 582/1991 Sb. - poznatky z praktického provádění ve vztahu k nezbytné součinnosti zaměstnavatelů a OSSZ,
 • zaměstnávání důchodců a ohlašovací povinnost organizací - nejčastěji zjišťované závady,
 • podmínky nároku na jednotlivé druhy důchodů a jejich výše – posluchači obdrží vzorový příklad výpočtu výše starobního důchodu v roce 2007 (včetně příslušného procentního navýšení od ledna 2008) a výpočet důchodu přiznávaného od 1. 1. 2008.

11:00–13:00 Vedení ELDP - Jana Dorčáková

 • upozornění na poslední úpravy Všeobecných zásad platných pro vedení ELDP,
 • vzorové příklady vyplňování ELDP - dovršení důchodového věku, vyloučené doby,
 • změny od 1. 1. 2008 - maximální vyměřovací základ, den vzniku účasti na pojištění, první tři dny nemoci a ELDP,
 • způsob vyplnění ELDP v rámci řízení o důchod,
 • cvičné vyplnění konkrétních vzorových situací.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na telefonním čísle 224 041 018, případně zašlete svůj dotaz na vlachova@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek