Archiv seminářů Komory

Internátní školení - Daně z příjmů, DPH a správa daní - aktuálně a s výhledem na rok 2008

Termín: 8. - 10. 11. 2007
Místo konání:
Hotel Sepetná, Ostravice 959 (Beskydy)
Cena: 4490 Kč (6590 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 0 hodin
Základní vložné hrazené účastníkem, členem KCÚ: 4 490 Kč včetně DPH a ubytování.
/Cena zahrnuje přednášky, materiály, ubytování ve dvoulůžkových pokojích (dvě noci), stravování v rozsahu plné penze, občerstvení a využití bazénu vč. whirpoolu, bublinkové lavice, masážního chrliče./

Bowling, sauna, solarium a další služby za úplatu.

Cena 2+ pro členy, kteří se zúčastní již třetího internátního školení Komory v roce 2007:
mínus 500 Kč od ceny základní.
Cena 3+ pro členy, kteří se zúčastní již čtvrtého internátního školení Komory v roce 2007:
mínus 1 000 Kč od ceny základní.

Vložné hrazené účastníkem, nečlenem KCÚ: 6 590 Kč včetně DPH a ubytování.

Místo konání: Hotel Sepetná, Ostravice 959 (Beskydy – Moravskoslezský kraj), stránky hoteluŠKOLENÍ JE ZAHRNUTO DO SYSTÉMU KONTINUÁLNÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ROZSAHU 19 HODIN.


PROGRAM ŠKOLENÍ:

8. 11. 2007 (Čt); 10:30-18:30; prezence od 10 hodin.

Odborně zajišťuje: Ing. Jiří Klíma /daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně/

Daň z příjmů 2007-8: V roce 2007 vstoupilo v platnost několik novel zákona o daních z příjmů a zákona o rezervách, a v roce 2008 nastanou další, tentokrát mnohem výraznější zásahy do zákona, a to jak do oblasti fyzických tak i právnických osob (v rámci tzv. reformy veřejných financí). Na mnoho těchto změn bude třeba být připraven v předstihu. Cílem této přednášky je proto podrobný rozbor jednak novelizovaných, jednak aktuálně problematických ustanovení zákona.

 • změny daňových a nedaňových nákladů,
 • zaměstnanecké benefity,
 • nová závazná posouzení,
 • problémová ustanovení pokynů řady D,
 • odpisy hmotného a nehmotného majetku, technické zhodnocení,
 • změny v leasingu,
 • obvyklé ceny – pojem, aktuální stav, spřízněné osoby, konkrétní příklady,
 • změny v nezdanitelných částkách a slevách na dani,
 • opravné položky k pohledávkám,
 • paušální výdaje u fyzických osob,
 • úroky z úvěrů a půjček – nová úprava 2008,
 • osobní automobily,
 • další aktuální informace.

9. 11. 2007 (Pá); 08:30-18:00

Odborně zajišťuje: Ing. Miloslav Kopřiva (Finanční úřad ve Svitavách - vedoucí vyměřovacího oddělení)

Daň z přidané hodnoty 2007-8:

 • připravovaná novela zákona o DPH,
 • vztah zákona o DPH a evropského práva (směrnice rady č. 77/388/EHS a č. 2006/112/ES),
 • dodání zboží do EU a pořízení zboží z EU (místo plnění, podmínky pro osvobození, doklady),
 • poskytnutí služeb do EU a z EU (místo plnění, reverse charge),
 • vývoz, dovoz (elektronické celní prohlášení),
 • daň na výstupu (povinnost přiznat daň, zdaňování záloh, základ daně, sazby, daňové doklady, opravy základu daně a sazeb),
 • osvobozená plnění,
 • nárok na odpočet (podmínky nároku na odpočet, odpočet při změně režimu, krácení odpočtu daně, úprava a vyrovnání odpočtu daně),
 • specifické oblasti DPH (zvláštní režimy, sdružení bez právní subjektivity, stavebnictví, osobní auta apod.),
 • diskuse.

10. 11. 2007 (So); 08:30-12:45

Odborně zajišťuje: Ing. Miloslav Kopřiva (Finanční úřad ve Svitavách - vedoucí vyměřovacího oddělení)

Správa daní a poplatků, daňové řízení

 • přehled novel zákona o správě daní a poplatků v roce 2007,
 • zásadní a průlomové judikáty NSS v oblasti správy daní,
 • kontrola a vytýkací řízení,
 • diskuse.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na telefonním čísle 224 041 018, případně zašlete svůj dotaz na vlachova@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek