Archiv seminářů Komory

Praktický pohled na uplatňování DPH v roce 2008 po novelizaci

Termín: 31. 1. 2008
Termín — bližší informace 31. 1. 2008; 09:00-16:00
Místo konání:
K-CENTRUM, Senovážné náměstí 23, Praha 1
Cena: 1370 Kč (1390 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 0 hodin

Cíl a cílová skupina:

Přednáška se bude věnovat výkladu aktuální podoby zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., a všem případným novelizacím, které proběhly v průběhu roku 2007 až do data konání semináře.


Z obsahu vybíráme:

  • vymezení základních pojmů a daňových subjektů (např. problematika stanovení správného kurzu pro přepočet cizích měn),
  • místo plnění jako výchozí bod pro určení státu, ve kterém musí být odvedeno DPH včetně jeho určení při pohybu zboží a služeb mezi členskými státy ES,
  • zdanitelná plnění - dodání zboží a služeb (přeúčtování, použití pro účely nesouvisející s ekonomickou činností - např. soukromé použití automobilů apod.),
  • uskutečnění zdanitelných plnění (zálohové platby a zákonný způsob jejich vyúčtování, speciální povinnost přiznat daň např. při pořízení zboží z jiného členského státu, při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, příp. zahraniční osobou, nová pravidla při dovozu zboží z třetích zemí),
  • daňové doklady se zaměřením na doklady v souvislosti s pohybem zboží a služeb v rámci ES,
  • základ daně a sazby daně (speciální ustanovení k bytové výstavbě, přílohy k zákonu),
  • osvobození od daně bez nároku na odpočet (finanční činnosti, převod a nájem nemovitostí),
  • osvobození od daně s nárokem na odpočet (dodání zboží do jiného členského státu, poskytnutí služby do třetí země, přeprava osob),
  • odpočet daně (zákaz nároku na odpočet, podmínky pro uplatnění, časové omezení nároku, způsob krácení včetně nových nástrojů pro vyrovnání odpočtu daně),
  • další změny a diskuse.

Přednášející:

Ing. Ivana Langerová (daňová poradkyně)


ŠKOLENÍ JE ZAHRNUTO DO SYSTÉMU KONTINUÁLNÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ROZSAHU 6 HODIN.


Místo konání: K-CENTRUM, Senovážné náměstí 23, Praha 1, zasedací místnost č. 201, 2. patro budovy D.

Doprava: Tramvají č. 3, 9, 14 nebo 24 do zastávky Jindřišská, jedna stanice od Václavského náměstí ve směru na hlavní nádraží.


Zvýhodněné vložné pro člena Komory certifikovaných účetních činí: 1 370 Kč včetně 19 % DPH.

Zvýhodněné vložné pro účetní v systému certifikace registrované Svazem účetních (nečleny KCÚ) činí: 1 390 Kč včetně 19 % DPH.

Ostatní veřejnost se může zúčastnit za vložné ve výši: 1 680 Kč včetně 19 % DPH.

Součástí vložného je občerstvení a podkladové materiály.


Podrobné informace Vám rádi sdělíme na telefonním čísle 224 041 018, případně zašlete svůj dotaz na vlachova@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek