Archiv seminářů Komory

Účetní závěrka nevýdělečných organizací za rok 2007 a problémy spojené s uzavřením zdaňovacího období

Termín: 6. 12. 2007
Termín — bližší informace 6. 12. 2007; 09:00–14:00
Místo konání:
Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1
Cena: 890 Kč (1090 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 0 hodin

Cíl a cílová skupina:

Účetním, daňovým poradcům, auditorům a ekonomickým pracovníkům politických stran a politických hnutí, občanských sdružení, odborů a odborových organizací, nadací a nadačních fondů, církví a církevních organizací, obecně prospěšných společností, zájmových sdružení právnických osob, veřejných vysokých škol, společenství vlastníků jednotek a ostatních nevýdělečných organizací, s výjimkou organizačních složek státu, územně správních celků, příspěvkových organizací a státních fondů.
Školení je také určeno pracovníkům poradenských společností, kteří zpracovávají účetnictví pro výše uvedené organizace.


Z obsahu vybíráme:


Přehled právních předpisů ve vztahu k účetní závěrce platných pro rok 2007.
Příprava na uzavření účetního období, tj. zejména
- proces inventarizace majetku a závazků (přehled právních předpisů, obsah vnitřních směrnic k provádění inventarizací, kategorizace majetku, účetní zápisy ve vztahu k inventarizaci a zjištěným rozdílům ve stavu majetku, při vyřazování majetku),
- závěrkové účetní operace (tj. časové rozlišení, dohadné účty, rezervy, opravné položky, kurzové rozdíly, odpisy majetku).
Postupy při uzavírání účetních knih a sestavení účetních výkazů, zejména
- zjištění výsledku hospodaření,
- podkladů pro přiznání k dani z příjmů právnických osob,
- sestavení účetních výkazů a přílohy účetní závěrky (hlavní zásady, obsahové vymezení některých položek).
Dotazy účastníků, diskuse.

Přednášející:

Blažena Petrlíková/účetní poradce se specializací na neziskový sektor, metodik účetnictví a kontrolní pracovník Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu Ministerstva financí v.v., autorka publikací k účetnictví nevýdělečných nevládních organizací/


ŠKOLENÍ JE ZAHRNUTO DO SYSTÉMU KONTINUÁLNÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ROZSAHU 5 HODIN.


Místo konání: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21,
Praha 1. /5. patro, učebna E/


Zvýhodněné vložné pro člena Komory certifikovaných účetních činí: 890 Kč včetně 19 % DPH.

Zvýhodněné vložné pro účetní v systému certifikace registrované Svazem účetních (nečleny KCÚ) činí: 1 090 Kč včetně 19 % DPH.

Zvýhodněné vložné pro pracovníky neziskového sektoru činí 990 Kč včetně 19% DPH.

Ostatní veřejnost se může zúčastnit za vložné ve výši: 1 390 Kč včetně 19 % DPH.

Součástí vložného je občerstvení a podkladové materiály.


Podrobné informace Vám rádi sdělíme na telefonním čísle 224 041 018, případně zašlete svůj dotaz na vlachova@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek