Archiv seminářů Komory

Reforma 2008 - aktuálně a komplexně ke změnám v daňové a účetní legislativě

Termín: 29. 1. 2008
Termín — bližší informace 29. 1. 2008; 09:00–16:30
Místo konání:
Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1
Cena: 1350 Kč (1590 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 0 hodin

Přednášející:

Ing. Otakar Machala, QUD /účetní a daňový poradce/


ŠKOLENÍ JE ZAHRNUTO DO SYSTÉMU KONTINUÁLNÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ROZSAHU 6,5 HODINY.


Z OBSAHU VYBÍRÁME:

Problémy vedení daňové evidence.
Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví - nejčastější chyby a daňová rizika.
Změna podmínek pro povinné vedení účetnictví.
Změny v účetních předpisech – vyhláška a české účetní standardy.
Vymezení předmětu daně z příjmů od r. 2008.
Osvobozené příjmy.
Osvobození příjmů z prodeje cenných papírů v roce 2008.
Změny v dani z příjmů ze závislé činnosti:
- nové vymezení základu daně,
- změny v oblasti příjmů osvobozených od daně,
- příspěvky na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění v roce 2008,
- švarcsystém,
- pronájem pracovní síly a agenturní zaměstnávání – výhody a rizika.
Zrušené způsoby zdanění.
Nezdanitelné části základu daně (dary, bydlení, pojištění).
Lineární sazba daně z příjmů fyzických osob – výhody a nevýhody.
Slevy na daních a závislá činnost:
- daňové zvýhodnění na děti včetně bonusu v roce 2008,
- změny ve výši a podmínkách pro uplatňování slev,
- postup plátců daně ze závislé činnosti v roce 2008.
Aktuální podmínky pro uplatnění osvobození u daně z příjmů právnických osob:
- hypoteční zástavní listy,
- výrazné změny podmínek pro osvobození příjmů z dividend a podílů na zisku.
Stanovení základu daně:
- nová povinnost dodanění závazků,
- změny ve vymezení ceny obvyklé.
Daňové a nedaňové výdaje:
- zásadní změny daňového posouzení sociálního a zdravotního pojištění,
- problematické druhy osobních výdajů v základu daně,
- doprava zaměstnanců do zaměstnání v r. 2008,
- ubytování zaměstnanců – nová omezení,
- práva zaměstnanců vyplývající z vnitřního předpisu, kolektivní nebo pracovní smlouvy.
Cestovní náhrady – zdanění u podnikatele, zaměstnavatele a zaměstnanců.
Výrazné omezení daňových výhod finančního leasingu:
- nové podmínky,
- postup u dobíhajících smluv.
Závazná posouzení správců daně – druhy, podmínky, správní poplatky.
Uplatnění nákladů na držbu podílu v dceřiné společnosti.
Úroky z úvěrů a půjček – zpřísnění podmínek od r. 2008.
Změny a problémy odpisování hmotného majetku:
- vyvolané investice,
- osobní automobily – zrušení omezení vstupní ceny a prodloužení doby odpisování,
- změny u časových a leasingových odpisů.
Uplatnění odpisů nehmotného majetku v základu daně včetně postupu při technickém zhodnocení.
Závazné posouzení technického zhodnocení.
Daňová ztráta:
- změny podmínek pro uplatňování daňové ztráty,
- otázky prodloužení lhůty pro vyměření daně - § 38r.
Aktuální problémy zákona o rezervách - změny v roce 2008.
Novinky v oblasti daně z přidané hodnoty – novela od 1. 1. 2008:
- skupinová registrace,
- změny snížené sazby daně a související problémy,
- sazby daně v bytové výstavbě po 1. 1. 2008,
- závazné posouzení sazby daně.
Zákon o správě daní a poplatků:
- sankční systém,
- podmínky závazných posouzení.
Změny v majetkových daních:
- dopady zvýšených pravomocí obcí u daně z nemovitostí,
- výrazné změny předmětu daně darovací a daně z převodu nemovitostí (věcné břemeno),
- rozšíření osvobození od daně darovací a dědické u osob blízkých.
Nové daně od 1. 1. 2008.
Diskuse o aktuálních změnách k datu konání semináře.

Místo konání: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21,
Praha 1 /5. patro/.


Zvýhodněné vložné pro člena Komory certifikovaných účetních činí: 1 350 Kč včetně 19 % DPH.

Zvýhodněné vložné pro účetní v systému certifikace registrované Svazem účetních (nečleny KCÚ) činí: 1 590 Kč včetně 19 % DPH.

Zvýhodněné vložné pro členy Komory specialistů pro krizové řízení a insolvenci v ČR činí 1 590 Kč včetně 19% DPH.

Ostatní veřejnost se může zúčastnit za vložné ve výši: 1 780 Kč včetně 19 % DPH.

Součástí vložného je občerstvení a podkladové materiály.


Podrobné informace Vám rádi sdělíme na telefonním čísle 224 041 018, případně zašlete svůj dotaz na vlachova@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek