Archiv seminářů Komory

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IFRS

Termín: 28. – 30. 4. 2008
Místo konání:
Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21
Cena: 2870 Kč (3840 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 0 hodin

Cíl a cílová skupina:

Toto třídenní školení, které probírá látku od základů, je určeno zejména pro ty, kteří mají sestavovat, ověřovat či analyzovat reporty tvořené podle standardů IFRS.

Účastníci se seznámí nejen se samotnými standardy, ale především s tím, jak text standardů interpretovat, a jak postupovat v souladu s požadavky auditora, regulátora a uživatelů. Významnou část školení proto tvoří velké množství praktických příkladů, které vychází ze skutečné praxe. Školení je zároveň vysoce interaktivní a účastníkům nabízí široký prostor pro vlastní otázky a připomínky.

Praktické aspekty:

Ačkoliv školení se především věnuje správné aplikaci IFRS, nelze zabránit porovnání tohoto systému s národní úpravou. Školení se však v žádném případě nesnaží poskytnout návod k převodu výstupů z národních standardů na IFRS.

Nadnárodní aspekty:

Protože konvergence mezi US GAAP a IFRS je v plném proudu, přednáška se zabývá i touto problematikou. Zároveň upozorňuje na očekávaný vývoj a ukazuje, jak se přirozená symbióza mezi US GAAP a IFRS dá využít při řešení složitých účetních úkolů.

Studijní podklady:

Posluchači obdrží tištěný materiál v délce přibližně 160 stran.

Upozornění: Protože jediné originální zdroje IFRS a US GAAP jsou psané jak v anglickém jazyce, podkladový materiál je psán jak v českém tak anglickém jazyce. Aby se anglická terminologie přiblížila účastníkům, výklad je veden v českém jazyce a všechny odborné termíny a výrazy jsou během přednášky překládány, nebo (kde překlad není možný) vysvětleny.

Z obsahu vybíráme:

28. 4. 2008 (Po); 09:00–17:00

 • úvod do problematiky, IFRS versus národní standardy,
 • koncepční rámec, prvky účetnictví, účetní zásady, zdroje IFRS,
 • peníze a krátkodobé investice,
 • půjčky a pohledávky.

29. 4. 2008 (Út); 09:00–17:00

 • zásoby a výroba,
 • časové rozlišení,
 • hmotný majetek: klasifikace, třídy, komponenty, ocenění, odpisy a odepisování,
 • zápočet a ostatní nepeněžní směny.

30. 4. 2008 (St); 09:00–17:00

 • znehodnocení (impairment),
 • nehmotný majetek: klasifikace, ocenění, odpisy a odepisování,
 • leasing: finanční, operativní a nemovitosti,
 • fůze, akvizice a goodwill,
 • závazky a vlastní kapitál,
 • výsledovka, uznání výnosů, služby a kontrakty,
 • cizí měny a doplňující téma.

Protože školení je vysoce interaktivní, je výše uvedený program pouze orientační.

Přednášející:

Robert Mládek /Auditorskou praxi získal u KPMG v San Franciscu, vystudoval účetnictví a finance na University of San Francisco, autor odborných publikací: "Účetnictví vs. accounting", "Světové účetnictví I, II a III" a tvůrce stránek www.gaap.cz, www.ifrs.cz a www.gaap-cz.com/

ŠKOLENÍ JE ZAHRNUTO DO SYSTÉMU KONTINUÁLNÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ROZSAHU 18 HODIN.


Místo konání: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21,
Praha 1 /místnost F, 5. patro/.

Vchod z ulice Jindřišská !

Zvýhodněné vložné pro člena Komory certifikovaných účetních činí: 2 870 Kč včetně 19 % DPH.

Zvýhodněné vložné pro účetní v systému certifikace registrované Svazem účetních (nečleny KCÚ) činí: 3 840 Kč včetně 19 % DPH.

Zvýhodněné vložné pro členy Českého institutu interních auditorů činí: 3 840 Kč včetně 19 % DPH.

Zvýhodněné vložné pro členy Komory specialistů pro krizové řízení a insolvenci v ČR činí 3 840 Kč včetně 19 % DPH.

Ostatní veřejnost se může zúčastnit za vložné ve výši: 4 170 Kč včetně 19 % DPH.

Součástí vložného je občerstvení a podkladové materiály.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na telefonním čísle 224 041 018, případně zašlete svůj dotaz na vlachova@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek