Archiv seminářů Komory

Klubový večer – Novela zákona o účetnictví, vyhlášky a Českých účetních standardů pro podnikatele na příkladech z praxe

Termín: 5. 3. 2008
Termín — bližší informace 5. 3. 2008; 13:00–18:00
Místo konání:
CAFÉ GALERIE ČERNÁ LABUŤ, Na Poříčí 25, Praha 1
Cena: 950 Kč (1090 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 0 hodin

Přednášející:

Ing. Helena Ludvíková /daňová poradkyně a certifikovaná účetní/


Z OBSAHU VYBÍRÁME:


12:30–13:00 Prezence.
13:00–18:00 Přednáška
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, je od 1. 1. 2008 novelizován zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, a zákonem č. 296/2007 Sb., kterým se mění insolvenční zákon.

Novela vyhlášky č. 500/2002 Sb., pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví:
 • přesnější vymezení povolenek na emise,
 • zpřesnění rozvahových položek,
 • změny položky výkazu zisku,
 • zpřesňuje se ocenění hmotného a nehmotného majetku a doplňuje se oceňování zásob,
 • dílčím způsobem se upravuje název účtových skupin 55. a 57,
 • upravují se vyjádření peněžních jednotek v účetní závěrce pro účetní jednotky s výší aktiv celkem deset miliard Kč a vyšší.

Novela Českých účetních standardů pro podnikatele
S účinností od 1. 1. 2008 dochází ke změnám v těchto účetních standardech:
 • 001 Účty a zásady účtování na účtech,
 • 010 Zvláštní operace s pohledávkami,
 • 011 Operace s podnikem,
 • 012 Změny vlastního kapitálu,
 • 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek,
 • 015 Zásoby,
 • 017 Zúčtovací vztahy,
 • 021 Některé postupy v účetnictví při vyrovnání, nuceném vyrovnání, konkursu a likvidaci.

Diskuze a dotazy.

ŠKOLENÍ JE ZAHRNUTO DO SYSTÉMU KONTINUÁLNÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ROZSAHU 4,5 HODINY.


Místo konání: CAFÉ GALERIE ČERNÁ LABUŤ, Na Poříčí 25, Praha 1, 8. patro s terasou.

/Vchod je vedle obchodního domu Bílá labuť, je to hned vedlejší dům. Do kavárny jezdí dva výtahy z přízemí, několik metrů od vchodu./
Doprava: Do tramvajové zastávky Bílá labuť, nejbližší metro je Florenc nebo Náměstí republiky.

Zvýhodněné vložné pro člena Komory certifikovaných účetních činí: 950 Kč včetně 19 % DPH.

Zvýhodněné vložné pro účetní v systému certifikace registrované Svazem účetních (nečleny KCÚ) činí: 1 090 Kč včetně 19 % DPH.

Ostatní veřejnost se může zúčastnit za vložné ve výši: 1 340 Kč včetně 19 % DPH.

Součástí vložného je občerstvení a podkladové materiály.


Podrobné informace Vám rádi sdělíme na telefonním čísle 224 041 018, případně zašlete svůj dotaz na vlachova@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek