Archiv seminářů Komory

Národní konference Č I I A , o . s . „NEJLEPŠÍ PRAXE INTERNÍHO AUDITU V ČESKÉ REPUBLICE“

Termín: 12. – 13. 3. 2008
Termín — bližší informace 12. – 13. března 2008
Místo konání:
Amber Hotel Černigov, Riegrovo nám. 1494, Hradec Králové
Cena: 6500 Kč (6500 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 0 hodin
Ve spolupráci s Českým institutem interních auditorů, o.s., nabízíme našim členům zvýhodněnou účast na této konferenci.

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,
dovolte nám, abychom Vás jménem Českého institutu interních auditorů, o.s. pozvali na jednání Národní konference na téma „Nejlepší praxe interního auditu v České republice“.
Téma nejlepší praxe, nebo také často používaný anglický termín Best Practice, je v prostředí interního auditu často používané, ale chápání jeho významu a praktické použití je pro mnoho z nás různé. Z tohoto důvodu je toto téma hlavní pro Národní konferenci a vystoupí k němu lektoři z různých oborů a odvětví. Mezi jinými vystoupí lektoři z oblastí poradenství, energetiky, telekomunikací, prevence podvodů, ale také uslyšíte příspěvky z oblasti veřejné správy (od úrovně Ministerstva financí přes kraj až po uplatňování nejlepší praxe na úrovni městské části v Praze). Určitě bude zajímavý příspěvek z oblasti vysokých škol.
Současně na konferenci budete seznámeni s novinkami v Mezinárodních standardech pro profesionální praxi interního auditu a s vizí pro síťování interních auditorů ve veřejné správě.
V průběhu konference také vystoupí s příspěvkem a zkušenostmi s interním auditem Manažerka roku 2006, Ing. Petra Škopová, MBA.
Domníváme se, že témata, která budou přednesena kvalitními a všeobecně uznávanými lektory a manažery jsou pro Vás zajímavá a přínosná, a doufáme, že se sejdeme v co největším počtu. Na setkání s Vámi se v Hradci Králové těší

Ing. Daniel Häusler
ředitel ČIIA, o.s.PROGRAM
12. 3. 2008
09:50 - Ing. Michal Brandejs /CIA Deloitte Audit, s.r.o./ Co je to „nejlepší praxe interního auditu“
10:30 - Coffee break
11:00 - Ing. Jana Báčová, CIA /Členka Rady ČIIA, o.s., Česká národní banka, a.s./ Novela Rámce a Standardů pro profesionální praxi interního auditu
11:45 - Ing. Pavel Vácha, CSc., CIA /T-mobile Czech Republic a.s./ Nejlepší praxe marketingu interního auditu aneb jak uplatnit v praxi tu nejlepší praxi
12:30 - Oběd
14:00 - Ing. Ivo Středa /RWE Transgas, a.s./ Nejlepší praxe v energetice a nejlepší praxe v monitoringu výsledků IA
14:30 - Ing. Václav Štraser /Ministerstvo financí ČR/ Nejlepší praxe v auditu strukturálních fondů
15:00 - Petr Varcl, MBA /Skanska CZ a.s./ Nejlepší praxe v oboru
15:30 - Coffee break
16:00 - Ing. Vratislav Osička /Úřad městské části Praha 10/ Nejlepší praxe v plánování
16:20 - ng. Petra Škopová, MBA /Manažerka roku 2006/ Praktické zkušenosti s interním auditem
17:00 - Závěr prvního dne jednání
19:00 - Společenský večer a raut

13. 3. 2008
09:00 - Ing. Jan Zahradníček /Olomoucký kraj/ Nejlepší praxe interního auditu v Olomouckém kraji, spolupráce s interním auditem v městech a obcích
09:45 - Ing. Marie Kulhavá /E.ON Česká republika, s.r.o./ Nejlepší praxe v procesu ověřování následných opatření
10:30 - Coffee break
11:00 - Ing. Tomáš Kafka /Vysoká škola ekonomická/ Nejlepší praxe interního auditu na vysokých školách
11:40 - Ing. Michaela Zuntová /Det Norske Veritas CZ, s.r.o./ Nejlepší praxe v prevenci podvodů a korupce ve firmách
12:00 - Ing. Milan Zolich /Člen Rady ČIIA, o.s., Ministerstvo vnitra ČR/ Spolupráce interních auditorů ve veřejné správě - vznik Sekce veřejné správy při ČIIA, o.s.
12.30 Oběd a závěr konference

Místo konání: Amber Hotel Černigov, Riegrovo nám. 1494, Hradec Králové

KONFERENČNÍ POPLATEK PRO ČLENY KOMORY CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH ČINÍ:
6 500 Kč včetně DPH.

/Poplatek zahrnuje vstup na oba dny odborné konference, stravování dle programu, konferenční materiály, parkovné v prostorách hotelového komplexu a účast na večerním rautu a programu./

UBYTOVÁNÍ: Rezervaci ubytování zajišťuje cestovní kancelář D.I.R. přímo v hotelu AMBER Hradec Králové.

Vyplněné přihlášky zašlete do 20. 2. 2008.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na telefonním čísle 224 920 332 nebo 224 041 018, případně zašlete svůj dotaz na vlachova@komora-ucetnich.cz.
Skočit na začátek