Archiv seminářů Komory

Odpolední setkání nad tématem „společník a jednatel s.r.o. – účetně i daňově“

Termín: 11. 6. 2008
Termín — bližší informace 11. 6. 2008 (St); 14:00–19:00
Místo konání:
Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4 – Michle
Cena: 1090 Kč (1290 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 0 hodin

Z OBSAHU VYBÍRÁME:


13:15–14:00 Prezence.

14:00–19:00 Přednáška:
  • změny, které přinesla daňová reforma do zdanění s.r.o. a jejich společníků pro letošní rok,
  • zdanění podílů na zisku vyplácených společníkům a možnosti daňové optimalizace,
  • účast společníků a jednatelů na zdravotním pojištění a sociálním pojištění od 1. 1. 2008,
  • povinnosti jednatele ve vztahu k účetnictví, význam účetního ocenění společnosti (při odchodu ze společnosti, při úmrtí společníka, při rozvodu společníka….),
  • vztah jednatele ke společnosti (smlouva o výkonu funkce jednatele, problémy s pracovními smlouvami na výkon funkce ředitele, odměňování jednatele, zdanění odměny jednatele, další požitky plynoucí jednateli),
  • vztah společníka ke společnosti (optimalizace odměny, rizika fakturace společníka, půjčky poskytované společnosti),
  • rozdělování zisku (společníkům fyzickým osobám, mateřským společnostem, do zahraničí, atd.),
  • ukončení účasti společníka ve společnosti (převod obchodního podílu, ukončení účasti dohodou, dědění obchodního podílu),
  • vstup nového společníka do společnosti, změna obchodních podílů mezi stávajícími společníky, judikatura týkající se vztahu společníka a jednatele ke společnosti, hodnoty s.r.o. ve vztahu k vypořádání majetku manželů,
  • diskuse a dotazy.

Přednášející:

Ing. Jiří Klíma /daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně/


ŠKOLENÍ JE ZAHRNUTO DO SYSTÉMU KONTINUÁLNÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ROZSAHU 4,5 HODINY.


Místo konání: Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4 – Michle.

Doprava: Hotel je obklopen parkovou zelení a je situován přímo u stanice metra Budějovická, trasa "C".

Zvýhodněné vložné pro člena Komory certifikovaných účetních činí: 1 090 Kč včetně 19 % DPH.

Zvýhodněné vložné pro účetní v systému certifikace registrované Svazem účetních (nečleny KCÚ) činí: 1 290 Kč včetně 19 % DPH.

Zvýhodněné vložné členy Komory specialistů pro krizové řízení a insolvenci v ČR činí 1 290 Kč včetně 19% DPH.

Ostatní veřejnost se může zúčastnit za vložné ve výši: 1 490 Kč včetně 19 % DPH.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na telefonním čísle 224 041 018, případně zašlete svůj dotaz na vlachova@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek