Archiv seminářů Komory

Internátní školení: DPH na příkladech /aktuality, časté chyby plátců, judikatura, zahraniční obchod/

Termín: 5. – 7. 6. 2008
Místo konání:
Hotel Akademie, Velké Bílovice
Cena: 4950 Kč (5970 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 0 hodin
Vložné hrazené účastníkem: 4 950 Kč včetně DPH.
Cena zahrnuje: přednášky, materiály, ubytování ve dvoulůžkovém pokoji (dvě noci), stravování v rozsahu plné penze, občerstvení, využití bazénu a sportovní aktivity.
Další služby (sauna, whirpool, solárium, masáže) za úplatu.

Vložné hrazené účastníkem /bez ubytování/: 3 550 Kč včetně DPH.

Vložné hrazené účastníkem, nečlenem KCÚ: 5 970 Kč včetně DPH a ubytování.

Místo konání: Hotel Akademie, Zahradní 1295, Velké Bílovice, tel.: 519 364 111, stránky hotelu

Navigace: Z dálnice D1/D2 Praha - Brno - Bratislava, exit 41 (Velké Bílovice, Podivín, Lednice).

ŠKOLENÍ JE ZAHRNUTO DO SYSTÉMU KONTINUÁLNÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ROZSAHU 18 HODIN.


ODBORNÝ PROGRAM ŠKOLENÍ:

5. 6. 2008 (Čt); prezence od 09:00 hod.

10:00–17:30 UPLATŇOVÁNÍ DPH - TUZEMSKÁ PLNĚNÍ

Odborně zajišťuje: Ing. Igor Pantůček /daňový poradce, zkušební komisař KDP ČR/

 • chyby a nejasnosti při registraci obrat a registrace nezávislá na obratu,
 • chyby a nejasnosti při přeúčtování zboží a služeb,
 • chyby a nejasnosti při vystavování daňových dokladů – nesprávně a neúplně vystavené doklady, nedodržen lhůt, ztráta dokladů, duplicitně vystavené doklady,

12:00–13:00 Polední přestávka – oběd

 • daňové přiznání, dodatečně daňová přiznání – vyplnění, co patří do jednotlivých řádků,
 • sankce podle zákona, kdy ano, a kdy není správce daně oprávněn sankci uložit (i když ji běžně ukládá),
 • osvobozená plnění podle § 51 – kdy se uplatňuje osvobození, a kdo je může uplatnit (častá opomenutí plátců daně),
 • odpočet daně,
 • jednotlivé lhůty ze zákona (vyměření daně, penalizace…),
 • to vše doplněno o aktuální výklady MF ČR, judikaturu ESD a Nejvyššího správního soudu.

od cca 18:00 SPOLEČENSKÝ VEČER ve stylových tónech


6. 6. 2008 (Pá)

08:30–17:30 UPLATŇOVÁNÍ DPH VE VZTAHU K EU A TŘETÍM ZEMÍM

Odborně zajišťuje: Ing. Igor Pantůček /daňový poradce, zkušební komisař KDP ČR/

 • chyby a nejasnosti při dodání zboží do jiných členských států EU – kdy uplatnit daň, kdy je dodání zboží osvobozeno, jak prokázat osvobození,
 • chyby a nejasnosti při dovozu a vývozu zboží do třetích zemí,
 • trojstranné obchody,

12:30–14:00 Polední přestávka – oběd

 • předmět daně, plnění osvobozená a plnění nepodléhající dani,
 • místo plnění u služeb a uplatňování daně,
 • souhrnné hlášení,
 • vše doplněno aktuálními výklady MF ČR, judikaturou ESD a Nejvyššího správního soudu./li>

7. 6. 2008 (So)

08:30–13:00 ZAHRANIČNÍ OBCHOD SE ZBOŽÍM (dodací položky INCOTERMS 2000, INSTRASTAT, uplatňování DPH a celních předpisů při dodávkách zboží v rámci EU a do a ze třetích zemí v praktických příkladech)

Odborně zajišťuje: Marek Reinoha /poradce v oblasti cel a unijního obchodu/

 • základní rozdělení smluvních vztahů při provádění zahraničně obchodní činnosti,
 • charakteristika jednotlivých dodacích doložek INCOTERMS 2000,
 • problematika DPH při provádění vnitrounijního obchodu se zbožím ve vazbě na použitou dodací doložku INCOTERMS na praktických příkladech obchodních transakcí,
 • - dodání zboží, pořízení zboží, přemístění obchodního majetku, třístranné apod.
 • problematika uplatňování celních předpisů ve vazbě na použitou dodací doložku INCOTERMS na praktických příkladech obchodních transakcí,
 • - dovoz, vývoz apod.
 • problematika vykazování INTRASTATu:
 • - pravidla pro uvádění údajů do výkazů pro INTRASTAT
  - vykazování při provádění různých obchodních operací v rámci vnitrounijního ochodu se zbožím (nákup, prodej, zušlechťovací operace, vícestranné obchody apod.).
 • diskuse a odpovědi na dotazy účastníků.

13:00 Oběd a odjezd.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na telefonním čísle 224 041 018, případně zašlete svůj dotaz na vlachova@komora-ucetnich.cz

Skočit na začátek