Archiv seminářů Komory

Klubový večer – Využití účetních informací ve finanční analýze

Termín: 22. 10. 2008
Termín — bližší informace 22. 10. 2008 (St); 15:30–20:00
Místo konání:
Svaz účetních, Jugoslávská 16, Praha 2
Cena: 970 Kč (1170 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 0 hodin
POZOR, ZMĚNA místa konání: nově Svaz účetních, Jugoslávská 16, Praha 2.

PŘEDNÁŠKA JE ZAHRNUTA DO SYSTÉMU KONTINUÁLNÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ROZSAHU 4 HODIN.


Přednášející:

Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. /pedagog VŠE, účetní expert/

Z OBSAHU VYBÍRÁME:

15:00–15:30 Prezence.

15:30–20:00 Přednáška.
Srovnávací analýza účetních informací pro potřeby finanční analýzy
  • účetní závěrka podle českých předpisů, se zaměřením na závěrku roku 2008,
  • účetní závěrka podle IFRS,

Finanční analýza:
  • definiční charakteristiky, uživatelé finanční analýzy,
  • ukazatelé finanční analýzy, vertikální a horizontální analýza,
  • poměrové ukazatele – rentabilita, likvidita, aktiva, zadluženost, ukazatele kapitálového trhu,
  • souhrnné metody hodnocení, bankrotní a bonitní modely, praktická aplikace.

20:00– …. Závěr ….

Zvýhodněné vložné pro člena Komory certifikovaných účetních činí: 970 Kč včetně 19 % DPH.

Zvýhodněné vložné pro účetní v systému certifikace registrované Svazem účetních (nečleny KCÚ) činí: 1 170 Kč včetně 19 % DPH.

Zvýhodněné vložné členy Komory specialistů pro krizové řízení a insolvenci v ČR činí 1 170 Kč včetně 19% DPH.

Ostatní veřejnost se může zúčastnit za vložné ve výši: 1 390 Kč včetně 19 % DPH.

Součástí vložného je občerstvení a podkladové materiály.


Podrobné informace Vám rádi sdělíme na telefonním čísle 221 505 326, případně zašlete svůj dotaz na zemanek@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek