Archiv seminářů Komory

Internátní školení: Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IFRS včetně novelizace IAS 27 a IFRS 3

Termín: 29. – 31. 10. 2008
Místo konání:
Hotel Čertousy, Bártlova 35/10, Praha - Horní Počernice
Cena: 4850 Kč (5950 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 0 hodin

Základní vložné hrazené účastníkem, členem KCÚ: 4 850 Kč včetně DPH, bez ubytování.


Ubytování na dvě noci ve dvoulůžkových pokojích, včetně snídaně: + 2 850 Kč/osoba
Případný zájem o ubytování uveďte do poznámky v přihlášce.

Cena 2+ pro členy, kteří se zúčastní již třetího internátního školení Komory v roce 2008:
mínus 500 Kč od ceny základní.
Cena vždy zahrnuje: Přednášky, materiály, stravování v rozsahu plné penze, občerstvení.

Vložné hrazené účastníkem, členem Svazu účetních: 5 990 Kč včetně DPH, bez ubytování.

Místo konání: Hotel Čertousy, Bártlova 35/10, Praha - Horní Počernice, stránky hotelu

/Spojení MHD od stanice metra B - Černý Most nebo od nádraží ČD Praha - Horní Počernice. Parkoviště u hotelu./

Cíl a cílová skupina:

Toto třídenní školení, je určeno zejména účetním, auditorům a dalším, kteří se podílí na sestavení reportů podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví na území České republiky.

Účastníci se seznámí nejen se samotnými standardy, ale především s tím, jak text standardů interpretovat, a jak postupovat v souladu s požadavky auditora, regulátora a uživatelů. Významnou část školení proto tvoří velké množství praktických příkladů, které vychází ze skutečné praxe. Školení je zároveň vysoce interaktivní a účastníkům nabízí široký prostor pro vlastní otázky a připomínky.


Praktické aspekty:

Ačkoliv školení se především věnuje správné aplikaci IFRS, nelze zabránit porovnání těchto systémů s národní úpravou. Školení se však v žádném případě nesnaží poskytnout návod ke korekci účetní agendy zpracované podle CZ předpisů tak, aby plně vyhovovala požadavkům IFRS.


Studijní podklady:

Posluchači obdrží tištěný materiál v délce přibližně 130 stran.


ŠKOLENÍ JE ZAHRNUTO DO SYSTÉMU KONTINUÁLNÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ROZSAHU 18 HODIN.


Z obsahu vybíráme:

29. 10. 2008 (St); 10:00–18:00

 • úvod do problematiky, IFRS versus národní standardy,
 • koncepční rámec, zdroje IFRS,
 • peníze a krátkodobé investice,
 • půjčky a pohledávky.

30. 10. 2008 (Čt); 10:00–18:00

 • zásoby a výrobek,
 • časové rozlišení,
 • hmotný majetek: klasifikace, ocenění, komponenty, odpisy, snížení hodnoty (impairment),
 • zápočet a ostatní nepeněžní směny.

31. 10. 2008 (Pá); 10:00–18:00

 • nehmotný majetek: klasifikace, ocenění, odpisy,
 • fůze, akvizice, goodwill (včetně novelizace IFRS 3) a konsolidace (včetně novelizace IAS 27),
 • finanční leasing, nemovitosti,
 • závazky a vlastní kapitál,
 • výnosy a náklady,
 • uznání výnosů,
 • služby a kontrakty.

Protože školení je vysoce interaktivní, je výše uvedený program pouze orientační.

Přednášející:

Robert Mládek /Auditorskou praxi získal u KPMG v San Franciscu, vystudoval účetnictví a finance na University of San Francisco, autor odborných publikací: "Účetnictví vs. accounting", "Světové účetnictví I, II a III" a tvůrce stránek www.gaap.cz, www.ifrs.cz a www.gaap-cz.com/


Podrobné informace Vám rádi sdělíme na telefonním čísle 221 505 326, případně zašlete svůj dotaz na zemanek@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek