Archiv seminářů Komory

Národní konference ČIIA "INTERNÍ AUDIT A STRUKTURÁLNÍ FONDY EU"

Termín: 11. - 12. 11. 2008
Místo konání:
Hotel JANA, Koliby 2, Přerov
Cena: 7973 Kč
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 0 hodin
Český institut interních auditorů, o.s. srdečně zve členy Komory certifikovaných účetních na národní konferenci, která je realizována pod záštitou rektora Vysokého učení technického v Brně.

Místo konání: Hotel JANA, Koliby 2, Přerov, stránky hotelu

Od roku 2007 má Česká republika možnost čerpat prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie pro období 2007-2013. Jedním ze základních kontrolních mechanismů celého systému je zavedený a funkční interní audit, a to na všech stupních implementace programů a projektů.

Tato konference má za cíl vzájemnou výměnu zkušeností, informací a příležitost odpovědět si na otázky typu:
"Poučili jsme se z předcházejícího programového období 2004-2006?"
"Jaká byla základní zjištění interního auditu?"
"Byla přijata příslušná a smysluplná opatření k nápravě?"

Hlavní témata:

  • Zkušenosti se strukturálními fondy z pohledu Nejvyššího kontrolního úřadu ČR a Nejvyššího kontrolního úřadu SK
  • Zkušenosti se strukturálními fondy z pohledu Auditního orgánu ČR a Auditního orgánu SK
  • Panelová diskuse zástupců Řídících orgánů Sektorových operačních programů (SOP) /Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR a Ministerstvo dopravy ČR/
  • Panelová diskuse zástupců Regionálních rad (RR Severozápad, RR Moravskoslezsko, RR Střední Čechy)
  • Prezentace konečných příjemců realizovaných projektů a zkušenosti s auditem na různých úrovních
  • Veřejné zakázky z pohledu ÚOHS
  • Interní Audit a strukturální fondy EU z pohledu zástupců externích poradenských firem

  • Podrobné informace o konferenci, organizační pokyny a přihlášku naleznete na internetových stránkách www.interniaudit.cz

    Skočit na začátek